Låt privata investerare investera kring skidtunneln

När nu Bräcke kommun beslutar om en nedläggning av Badhusen i Bräcke och Gällö på grund av dålig ekonomi. Då undrar man varför Bräckes kommundirektör Bengt Flykt som står bakom nedläggningen av badhusen av ekonomiska skäl, samtidigt gör en utredning av en nybyggnation av en utomhus bassäng vid Gällö skidtunnel.

Publicerad

Den beräknade kostnaderna för den här bassängen är 10 miljoner kronor, men den kan bara vara öppen mellan Maj till Oktober. Det betyder att skolbarnen inte kan använda den till att lära sig att simma, som har varit meningen med dom nu nedlagda Badhusen i Bräcke och Gällö.

Då kan man bara tro att huvudskälet till den här utomhus bassängen, om den byggs, är att öka attraktionen för Gällö skidtunneln. Men när styrelsen för skidtunneln påstår att om det ska komma fler besökare, krävs det fler bra boenden runt skidtunneln, som nu saknas.

Det måste vara bättre att Bengt Flykt bara försöker att lösa Bräcke kommuns ekonomiska problem framförallt inom vård, skola, och äldreomsorgen och inte är inblandad i skidtunneln. 

Det är bättre att den kompetenta styrelsen som nu sitter i Gällö skidtunneln löser dom ekonomiska problemen som tunneln lider av med hjälp av privata investerare. Till att bygga fler bra boenden och en utomhus bassäng.                 

Kjell Berg

Powered by Labrador CMS