Låt Landösjön glänsa igen – bort med fiskodlingen 

Det händer fantastiska saker i Offerdal just nu. Byar växer, familjer frodas och folk flyttar hit från när och fjärran. Nybyggarandan och framtidstron är stor – och inte minst upptäcker allt fler vilken rikedom vi har i vår storslagna natur.

Publicerad

Det görs exempelvis stora satsningar på fiske och vattenvård, till gagn för både lokalbefolkning och turister.  Det stora hjärtat i Offerdals vattenrike är Landösjön, med den natursköna och uppskattade Långan nedströms. Här investeras det just nu miljoner för att återställa strömmar i ett vatten som redan är skyddat genom Natura 2000.  

Det finns dock ett yttre hot mot den rådande utvecklingen – och det kommer från Västernorrland i form av Hushållningssällskapet. Efter att under flera decennier ha drivit fiskodlingen i Landösjön med närmast katastrofala konsekvenser för vattenmiljön, så trodde vi oss äntligen se ljuset i tunneln när Länsstyrelsen satte ned foten. De levererade kritik mot odlingen, och Mark- och miljööverdomstolen sa även nej till ansökan om att få utöka verksamheten. Budskapet var istället att de bör upp på land om de vill fortsätta, så att Landösjön kan börja återhämta sig igen efter åratal av bokstavlig nedsmutsning. 

Stanken, bottendöden och foderfragment som flyter nedströms flera mil trodde vi var ett minne blott. Äntligen skulle vi också slippa alla fiskar som rymmer från odlingarna ned i Långan och konkurrerar med de vilda arterna, som vi satsar så hårt för att bevara och stärka. Det finns omfattande utredningar och domstolshandlingar kring fiskodlingens negativa påverkan på Landösjön.

Döm därför om vår förvåning och förtvivlan när Hushållningssällskapet istället för att lyssna på kritiken och avveckla verksamheten i sjön ansöker om att få flytta kassar till Rönnöfors, alltså norrut i systemet. Ska de ödelägga ännu ett område? Vad är det frågan om? Här kan ju skiten verkligen spridas över hela sjön, och rymlingsfisk med potentiella sjukdomar.  

Vi reagerar också mot att odlingsbranschen beskriver exempelvis Landösjön som ett magasin. Landösjön är en reglerad sjö, med livskraftiga biflöden och skyddsvärda ekosystem. Ordet magasin är en förminskning, vi ser våra sjöar i Offerdal som just skyddsvärda vatten.

Vi är många både runt sjön, längs Långan och övriga Offerdal som drar en gräns nu. Besinna er, flytta upp på land och följ exemplen från exempelvis Kall och Lierne där man bygger odlingar på land, alltså bästa möjliga teknik som Mark- och Miljööverdomstolen anser det vara.

Inser inte Hushållningssällskapet vilket enormt motstånd ni kommer att möta i detta? 

Och till råga på allt skulle vinsten från denna miljöskadliga verksamhet hamna i Västernorrland, och Offerdals natur får ta smällen. 

Alla berörda fiskevårdsområden och det berörda skifteslaget säger skarpt nej, och vi förutsätter att myndigheterna och Mark- och Miljödomstolen gör detsamma.

Offerdal och Landösjön förtjänar så mycket bättre än detta.

Styrelsen för Nedre Långans Fiskevårdsområde   Styrelsen för Landöns Fiskevårdsområde   Landöns skifteslag 

Powered by Labrador CMS