Låt fler ta del av stranden!

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man redan påbörjat eller investerat i. I Jämtland-Härjedalen har våra företagare oändliga möjligheter till detta, inte minst i lägen som ligger nära vatten. Platser där människor vill vara och gärna samlas.

Men besvikelsen blir ofta stor när byråkratin i stället grävt en grop åt kreativa och engagerade entreprenörer. Att försöka förstå alla (i många fall obegripliga) regler i plan-bygglagen och miljöbalken kan kännas oövervinnerligt. Byråkraterna måste också inse att som alltid när man gräver en grop åt andra så får det konsekvenser. I det här fallet uteblivna arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen.

Företagare lägger i snitt tio timmar i veckan på administration där en stor del av tiden utgörs av administrering av lagar och regler. Företagens kostnader för detta arbete har sedan 2013 ökat med ungefär 4 miljarder kronor. Att det nu läggs ett utredningsförslag som går motsatt riktning hoppas vi är ett steg i rätt riktning mot att göra vardagen enklare för landets företagare.

Förslaget i utredningen som publicerades på regeringens hemsida den 30 juni innebär att den som äger en liten byggnad - en sjöbod, ett båthus eller en annan liten byggnad eller fastighet - i ett strandskyddsområde, ska få en generell möjlighet att uppföra en ersättningsbyggnad, eller bygga om den befintliga. Detta skulle minska administrationen och ge fler möjlighet till att driva strandnära affärsverksamhet

Problemen med långa handläggningstider och osäkra kriterier för bedömning av ansökningar är stora när det kommer till hanteringen av strandskyddslagstiftningen och det är obegripligt för de flesta företagare att det kan ta så väldigt lång tid. Förslaget skulle underlätta även detta. Det här löser såklart inte alla problem kopplade till strandskyddet men det kan leda till ett ännu mer levande näringsliv i vårt län, få fler att kunna förverkliga en småföretagardröm och dessutom ge allmänheten tillgång till nya smultronställen i närheten av vattnet. Win-win!

Listan över saker som behöver förenklas för att svenska företagare ska få de bästa förutsättningar att driva sina företag är lång. Det här förslaget kan vara en viktig pusselbit. Vi hoppas nu att förslaget får bli verklighet inom en snar framtid så fler företagare i Jämtland-Härjedalen kan få möjlighet att byråkratifritt gräva där de står!

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen

Helena Fond, näringspolitisk expert Företagarna

Philip Thunborg, näringspolitisk expert Företagarna

Powered by Labrador CMS