Låt fler människor äga skog

Publicerad

Moderaterna vill att fler människor i Sverige ska få möjlighet att äga skog. Därför föreslår vi nu att en femtedel av statliga Sveaskogs skogsinnehav ska säljas i mindre egendomar.

Skogen är Sveriges gröna guld. Dels är skogen en av våra viktigaste exportvaror som bidrar till jobb och tillväxt i hela landet. Dels kommer den vara avgörande i vår omställning till ett fossilfritt samhälle.

Sveriges framgångsrika skogsbruk bygger på en stark äganderätt. Det man äger, vårdar man. I Sverige har generationer av skogsägare tagit ansvar för att bruka sin mark på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Men på senare år har äganderätten hotats i skogsbruket, från flera håll. I dagarna presenterades en ny skogsutredning som januaripartierna tillsatte. Utredningen skulle lämna förslag för att stärka äganderätten, men tyvärr blev det tvärtom. Om förslagen blir verklighet kommer äganderätten att försvagas och mer skog kommer tas ur produktion. Det är fel väg att gå.

Moderaterna vill stärka äganderätten på riktigt. Sverige har över 300 000 enskilda skogsägare, och vi vill att de ska bli ännu fler. Därför föreslår vi ett nytt markförsäljningsprogram för Sveaskog, det statliga bolag som idag äger stora delar av svensk skogsmark.

Vi menar att en femtedel av Sveaskogs skogsinnehav ska säljas. Det skulle ge människor i hela landet möjlighet att köpa och förvalta skogen – till nytta för sig själva, samhället och miljön. Det skulle också stärka landsbygden.

Vid Sveaskogs tidigare markförsäljningar har de egendomar som tidigare sålts har ofta varit stora, och resultatet har varit att många på landsbygden inte haft råd att köpa dem. Det vill vi råda bot på. En genomsnittlig skogsägare har idag 45 hektar skog. Därför bör merparten av egendomarna som säljs ska vara mindre än 50 och 25 hektar.

Markförsäljningsprogrammet skulle kunna bidra med uppemot nio miljarder kronor till statskassan. Det är pengar som bland annat kan användas för att vårda de tusentals naturreservat som finns runt om i landet.

Nu är det dags för regeringen och samarbetspartierna att lägga korten på bordet i skogsfrågan. Vad har ni att säga till Sveriges skogsbrukare? En sak går att lita på: Moderaterna kommer alltid stå upp för äganderätten.

Ulf Kristersson, partiledare (M)

John Widegren, Landsbygdspolitisk talesperson (M)

Saila Quicklund riksdagsledamot (M)

Powered by Labrador CMS