Låt barnomsorgen i Hotagen ligga centralt

Att placera viktig samhällsservice som förskola och fritids i utkanten av ett område är inte en bra idé.

En placering av förskola och fritids i utkanten av Hotagsbygden, 5 km från norska gränsen, skulle innebära att en stor del av upptagningsområdet hamnar i Norge samtidigt som byar i andra änden av Hotagsbygden exkluderas då det blir för långt.

Flera föräldrar vittnar om svårigheterna att få vardagspusslet att gå ihop om förskolan flyttas till områdets utkant. Som medborgare är vi beroende av att politiker lyssnar och försöker förstå våra utmaningar och möjligheter.

Om förskola och fritids placeras i områdets utkant, på gränsen till Norge, är risken stor att det får konsekvenser vad gäller antal barn som kan nyttja barnomsorgen i området. På sikt ger det mycket sämre möjligheter för tillväxt och utveckling. Jag vädjar därför till er politiker, låt barnomsorgen vara centralt placerad i
Hotagsbygden.

Orolig förälder

Powered by Labrador CMS