LÄNET

162 miljoner kronor beviljat för klimatinvesteringar i länet

Jämtlands län har beviljats 162 miljoner kronor av Naturvårdverket och är därmed ett av de fyra län i landet som beviljats mest pengar per invånare av det statliga klimatinvesteringsstödet. Mest pengar hittills har Östersunds kommun fått till en rötgasanläggning, 124 miljoner.

Publicerad
Jimmy Nilsson på Länsstyrelsen i Jämtland administrerar ansökningarna till Klimatklivet. Naturvårdsverket beslutar om fördelning av pengarna.
Jimmy Nilsson på Länsstyrelsen i Jämtland administrerar ansökningarna till Klimatklivet. Naturvårdsverket beslutar om fördelning av pengarna.

Klimatinvesteringsstödet Klimatklivet är till för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Under 2021 satsar staten 1,9 miljarder av skattepengarna det här stödet, som redan har börjat betalas ut. En del av pengarna går till bostadsrättsföreningar och hyresbolag för installation av laddstolpar för elbilar och till omställning från fossilt till fossilfri uppvärmning. Allt för att minska klimatavtrycket.

– Det är mycket glädjande att se att länet står sig väl i jämförelsen. Det är ett bevis på att våra företag, föreningar och kommuner vill göra en omställning och ser möjligheterna med detta stöd, säger Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Han berättar också att det kommit in nya ansökningar med innovativa idéer som till exempel har Östersunds flyg-förening ansökt om inköp av ett elflygplan.

Det här kan man söka stöd för i det som kallas Klimatklivet:

# Fasa ut fossil energi.

# Ta tillvara restvärme.

# Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.

# Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.

# Minska utsläppen av metan eller lustgas.

# Installera laddstationer för elbilar på publika platser.

# Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

– Vi hoppas förstås att trenden håller i sig, att företag och kommuner fortsätter omställningsarbetet, och tar chansen att söka medel via Klimatklivet, där det ju finns stora chanser att ansökningar beviljas, säger Jimmy Nilsson.

Mest pengar av de 162 miljoner kronor som redan betalats ut har gått till Östersunds kommun som fått drygt 124 miljoner till rötgasanläggningen i Gräfsåsen.

Det viktiga är att ansökan bidrar till en minskning av utsläpp av växthusgaser. Stöd har hittills getts för investeringar från 10 000 kronor till 142 miljoner kronor i länet.

Nästa ansökningsomgång är i augusti. Ansökan skickas till Länsstyrelsen men det är sedan Naturvårdsverket som avgör vem som får stöd.

Powered by Labrador CMS