Joel Schill mäter hur bred strömmen är med ett speciellt verktyg.
Joel Schill mäter hur bred strömmen är med ett speciellt verktyg.

Vattenrestaureringsprojektet EcoStreams for LIFE är i gång

ÅRE (JT) Under flottningsepoken rensades tusentals mil vattendrag i främst norra Sverige för att underlätta vid timmerflottning. Det ledde till negativa biologiska och ekologiska effekter på vattendragen som kan ses än i dag - trots att timmerflottning inte längre sker. Nu är arbetet med restaureringen av Norrlands vattendrag i gång.

Publicerad

140 kilometer vattendragssträcka och minst 470 lekbottnar kommer återställas i projektet EcoStreams for LIFE, som har en budget på 179 miljoner kronor och delfinansieras av EU:s LIFE-fond. Arbetet med återställningen av vattendragen kommer pågå mellan 2021 och 2026. Vattendragen som ska restaureras är Öreälven i Västerbotten, Ammerån, Åreälven och Rörströmsälven i Jämtland samt Moälven och Hemlingsån i Västernorrland.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Det första steget är att åtgärdskartera vattendragen och dagens insats görs vid Henån i närheten av Undersåker. Anna Rost, projektledare för EcoStreams for LIFE på Länsstyrelsen i Jämtland berättar hur karteringen går till.

– Vi är ute och ser över hur det ser ut efter flottningen. De som karterar har med sig avståndsmätare och andra verktyg för att se vilka typer av insatser som behöver göras just här, säger hon.

Joel Schill och Marina Nordlander är fältarbetare åt Länsstyrelsen Jämtland och det är de som sköter det faktiska karteringsarbetet. De går omkring med en avståndsmätare och inventerar hur bred ån är och placerar digitala geodatapunkter på platser där fisk skulle kunna leka.

– Flottningen tog bort levnadsmiljön för mycket fisk. Det vi kollar efter är ställen med lite lugnare partier men där det ändå är strömt. Det är viktigt för att ynglen ska ha en trygg plats att växa, säger Joel Schill.

När vattendragen sedan är karterade kommer specialanpassade grävmaskiner att användas för att öppna upp avstängda områden som torrlagts i och med flottledsrensningarna som skedde när timmerflottning fortfarande bedrevs i vattendragen. Grävmaskinerna kommer också användas för att återföra stenar, block och grusmassor som tidigare schaktats bort eller lagts upp på land för att underlätta vid timmerflottningen.

– Det är Sveriges största vattenvårdsprojekt och vi är väldigt glada över att de satsar på norra Sverige. Vi har kontakt med markägare och fiskevårdsföreningar och de flesta är väldigt positiva till det här. Vi har en budget för att göra skillnad på riktigt, säger Anna Rost.

Vissa av de gamla flottningslederna har ett kulturhistoriskt värde och Anna Rost berättar att det tas i beaktning.

– Projektet värnar om kulturminnen. Vi har en arkeolog i projektet som bedömer sådant. I vissa fall skulle en insats kunna göra mer skada än nytta, säger hon.

Längs Henån ser det enligt Joel Schill och Marina Nordlander ganska bra ut men på andra platser har flottningen gjort stor skada. Lyckligtvis är de inte ensamma i arbetet med inventering och kartering. Det är långa sträckor som ska karteras.

– Vi har många fältarbetare ute längs med Åreälven och Ammerån och deras biflöden. I går gick vi sexton kilometer men räknar med fem i dag. Det blir någon eller några kilometer per dag beroende på terrängen, säger Anna Rost.

Anna Rost, projektledare för EcoStreams for LIFE på Länsstyrelsen i Jämtland, Marina Nordlander och Joel Schill, fältarbetare på Länsstyrelsen i Jämtland.
Anna Rost, projektledare för EcoStreams for LIFE på Länsstyrelsen i Jämtland, Marina Nordlander och Joel Schill, fältarbetare på Länsstyrelsen i Jämtland.

Powered by Labrador CMS