Länets vägar får näst minst pengar i landet

Revidering av den nationella infrastrukturplanen pågår för fullt. Aktörerna i Jämtland Härjedalen har enats om ett antal prioriterade objekt och insatser för att länets infrastruktur ska kunna hålla jämförbar standard och för att länet ska kunna upprätthålla en något så när likställd tillgänglighet som övriga landet.

I de direktiv som nu skickats till Trafikverket för att ta fram ett förslag till reviderad nationell plan, kan vi se att de medel som föreslås tilldelas Jämtland Härjedalen är i princip oförändrade. Jämtland Härjedalen får näst minst medel till länsvägarna i hela Sverige, bara Gotland har en lägre tilldelning. Sett till regionernas storlek och antalet mil statlig väg är vi dock helt akterseglade. Jämtland Härjedalen tilldelas endast en tredjedel av länsanslagen jämfört med rikssnittet. Sydsvenska Handelskammaren presenterade nyligen en rapport gällande bland annat fördelning av medel till nationella objekt i nuvarande plan och konstaterar att Jämtland Härjedalen endast får en tiondel i jämförelse med andra län. Det är inte rimligt!

Region Jämtland Härjedalen har, tillsammans med länets kommuner och näringsliv, både skrivit skarpa remissyttranden, varit tydliga i både hearingar och möten med både infrastrukturdepartementet och Trafikverket om hur omotiverat dessa stora skillnader är, att den befintliga vägstandarden i länet är under all kritik och att den eviga bristen på medel gör att länets vägnät bara blir sämre och sämre.

Även moderaternas riksdagsledamot Saila Quicklund har otaliga gånger både skrivit interpellationer och ställt frågor till infrastrukturministern om varför skillnaderna är så stora och vad regeringen tänker göra för att rätta till denna skeva fördelning. Dagens fördelningssystem är svårtolkat och skapar ett A- och B-lag i landet vad gäller hastigheter på vägarna, vägstandard och möjligheter att bygga tågstationer, mitträcken, gång- och cykelvägar mm. Länet är enade i dessa frågor, det är dags att Jämtland Härjedalen med stor besöksnäring och viktig råvaruproducent får gehör för den här så viktiga frågan!

Få tillgång till alla artiklar på Jamtlandstidning.se

Som prenumerant får du obegränsad tillgång till e-tidningen samt nyheter om stort och smått som sker i din närhet.

Du får nyheter som berör dig och din vardag.

När du prenumererar stöder du också utvecklingen av vår tidning och gör att vi kan fortsätta att bevaka din bygd och se till att du nås av erbjudanden från dina lokala företag.

ack för att du prenumererar på Jämtlands Tidning.

Support

Behöver du hjälp att logga in?
Har du frågor?
Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!
063-14 58 32
[email protected]

Jämtlands Tidning Digital 1 mån

55 kr

Köp nu

24 timmar digitalt för 15 kr.

15 kr

Köp nu

Powered by Labrador CMS