Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

Bräcke kommun är en av landets bryggeri tätaste kommuner om man räknar antal bryggerier per invånare; i kommunen finns tre mikrobryggerier. Förutom att vara en viktig del av det lokala näringslivet, har de tillsammans med bland annat ost- och glassproducenter bidragit till att göra vår bygd känd långt utanför kommunens gränser.

Publicerad

Att på ett kontrollerat sätt tillåta gårdsförsäljning av alkohol, inom ramen för Systembolaget, tror vi skulle innebära ett rejält lyft för en näring som är ett svar på ett stort allmänt intresse för närproducerade, småskaliga och högkvalitativa produkter. Ofta är dessa mikrobryggerier belägna på landsbygden eller mindre orter. I ett län som Jämtland passar bryggerierna också väl in i ett större sammanhang av stort kunnande och intresse för mat och matupplevelser, både på den lokala marknaden och för besöksnäringen.

Frågan om gårdsförsäljning har varit på tapeten ganska länge vid det här laget. Frågan utreddes senast för ca tio år sedan, men inga förändringar av regelverken skedde då. År 2018 uttalade en majoritet i riksdagen att man ville se ett införande av möjlighet till gårdsförsäljning. Att tillsätta en ny utredning om gårdsförsäljning ingår som en del i den s.k. Januariöverenskommelsen mellan regeringen och dess stödpartier. Enligt överenskommelsen skulle utredningen tillsättas i år. I regeringens budgetproposition inför nästa år står åter att en utredning ska tillsättas, men det är oklart när. Vi kan konstatera att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna hittills inte har prioriterat frågan.

Moderaterna har både i riksdagen och regionalt i Jämtlands län drivit på för att införa gårdsförsäljning. En enkel Google-sökning och en sökning på riksdagens webbplats visar att Moderaterna är det parti som de senaste åren varit mest aktiv i frågan.

Sverige är det enda landet inom EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol från småbryggerier och lokala vingårdar. I Finland har man lyckats förena gårdsförsäljning med ett statligt monopol. Vi lokalt förankrade Moderater ser betydelsen av att förändra ett idag omodernt regelverk. Exakt hur ett nytt regelverk bör se ut vet vi inte, men vi vill att frågan utreds skyndsamt så att gårdsförsäljning kan införas på ett ansvarsfullt sätt.

Vi ser gårdsförsäljning som en av flera pusselbitar för att skapa ett blomstrande näringsliv även i mindre kommuner utanför de större städerna.

Marina Fridberg (M), ordf. Moderaterna Bräcke-Ragunda Veronica Eklund (M), vice ordf. Moderaterna Bräcke-Ragunda Johan Loock (M), kommunalråd Bräcke kommun Saila Quicklund (M), riksdagsledamot Jämtlands län

Powered by Labrador CMS