Upp-packning vaccin: Vaccindoser efterlyses.
Upp-packning vaccin: Vaccindoser efterlyses.

Kaosartat när tidsbokning för covid vaccinering öppnade

Ett otroligt högt tryck på telefonlinjen som går till tidsbokningen för covid19-vaccination gjorde att det hela kapsejsade i förra veckan. Få kom överhuvudtaget fram, många ringde samtidigt och många ringde flera gånger.

Publicerad

51600 påringningar med enormt många samtal som ringdes flera gånger gjorde att växeln inte klarade av anstormningen. Region Jämtland Härjedalen meddelar nu i sociala medier att telefonbokningen öppnar igen den 25 mars, då förhoppningen är att det ska ha kommit mer vaccin.

Alla som är 80+ blir uppringda. Nu i slutet av fas 1 börjar det bli dags att erbjuda 75plussare att få vaccin, men kruxet är att det är alldeles för få doser som levereras till länet. I Jämtland är det cirka 7400 personer som ingår i den gruppen.

– Så länge det finns bokningsbara tider så hålls bokningstelefonen öppen, men det blir en stor utmaning när vi vet att vi i nästa vecka får 1000 doser till länet, säger Ingela Gillberg som ingår i länets krisledning.

Länets olika närvårdsområden har olika sätt att nå de som vill vaccineras.

I Backe, som tillhör Strömsunds kommun, väljer hälsocentralen att ringa upp 75plussarna också.

Antalet personer är inte lika många som t ex i Östersund.

– Vi har valt att göra det av rättviseskäl. Det kan vara svårt för många äldre att ta sig fram via 1177.se. Vi har fått 30 doser till veckan, säger distriktssköterskan Elisabeth Sundeqvist.

Enligt en skattning av hur många som ingår i respektive fas i länet så finns cirka 15000 i fas 1, 33000 i fas 2, 7000 i fas 3 och 50000 i fas 4. Totalt handlar det om cirka 105000 av länets invånare som kommer att erbjudas vaccinet.

Den stora utmaningen kvarstår: det saknas vaccin och dessutom är det många som ringer och som inte ingår i de prioriterade grupperna i fas 1 och fas 2. De blir avvisade men tar både tid och plats, prioriteringsordningen följs strikt.  

Fas 1:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer. 
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.  

Fas 2: 

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter. 
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. 
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först. 
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter. 

Fas 3: 

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). 
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Fas 4: 

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.

Powered by Labrador CMS