Jämtlands Tidning klandras för personangrepp - del 2

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 20312, exp. nr. 11/2021. Mediernas Etiknämnd klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen påstod i en ledare att Daniel Kindberg haft egen vinning av de brott han dömts för.

Publicerad

Det är ett nedsättande påstående som tidningen saknar belägg för.

Den 1 september 2020 publicerade Jämtlands Tidning en artikel i nätutgåvan med rubriken JT välkomnar Kindbergs anmälan. Artikeln var en ledare av Ralph Rentzsch. Ledaren publicerades också i papperstidningen den 3 september 2020. 

I texten stod att det hade stormat en hel del kring de åsikter Ralph Rentzsch hade haft kring Daniel Kindbergs bok, ¨Mitt liv: inget försvarstal¨.

Vidare stod att Kindberg hade som anställd VD för Östersundshem, ett av länets största kommunala bolag, haft förtroendet att sköta verksamheten. Kindberg hade i åratal brutit det förtroendet och på olika sätt lotsat ut miljoner ur företaget. Det mesta av det hade hamnat i hans egna fickor. En del hade hamnat hos ÖFK.

Anmälaren: Osanna påståenden

Publiceringen anmäldes av Daniel Kindberg till Allmänhetens Medieombudsman, MO. Tidningen gjorde flera påståenden om honom, bland annat att han på olika sätt lotsat ut miljoner från företaget, varav det mesta hamnat i hans egna fickor.

Det var djupt kränkande att tidningen påstod att han via bedrägerier tillsett att pengar slussats till hans egna fickor. Det fanns inte någon dom mot honom som hade vunnit laga kraft och därför var publiceringen högst anmärkningsvärd.

Tidningen: Dömd i tingsrätten

Kindberg var dömd i tingsrätten till fängelse i tre år för grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Han dömdes också till fem års näringsförbud.

Domen hade överklagats till hovrätten och under tiden hade nya utredningar om mutbrott öppnats av åklagare. Det var naturligtvis av största allmänintresse när Kindberg gav ut en bok där han bland annat angrep alla inblandade parter som åklagare, domstol, polis och Skatteverket. Detta hade tidningen belyst i den anmälda ledaren.

MO: Anklagelse utan belägg

Medieombudsmannen konstaterade att den anmälda artikeln är en opinionsartikel som ger uttryck för författarens åsikter och reflektioner. Huvudregeln är att författaren fritt ska kunna uttrycka sina åsikter. Men det finns ett medieetiskt tak även för opinionstexter.

I opinionstexten framkommer flera för Daniel Kindberg nedsättande och kränkande uppgifter. Medieombudsmannen prövar inte om dessa uppgifter är sanna eller falska. Däremot är det relevant för bedömningen vilka belägg tidningen haft för uppgifterna.

Uppgiften att Kindberg skulle fått egen vinning av de brott som han dömts för prövades av tingsrätten. Tingsrätten kom fram till att åklagaren inte kunde bevisa att Daniel Kindberg gynnats ekonomiskt av brottsligheten.

Även en offentlig person och makthavare som dömts för grova brott, ska inte behöva tåla vad som helst. Genom att utan belägg anklaga anmälaren för att ha stoppat pengar i egen ficka, har tidningen orsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada. För detta bör tidningen klandras.

Ärendet överlämnades till Mediernas Etiknämnd.

Därför fäller MEN artikeln

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och finner att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Powered by Labrador CMS