Debatt: Satsa på kulturarvet

Under kriser kan man finna lärdomar i vår historia. Det som tidigare generationer genomlevt kan hjälpa oss och framtida generationer. Förhållandet till vårt kulturarv och historia under kris avslöjas av våra prioriteringar, vad som ska räddas och hur vi ska gå framåt. Vi föreslår nu en massiv satsning på kulturarvet.

Publicerad

Coronapandemin har visat hur ett historielöst förhållningssätt kan leda till att den gemensamma kulturella sammanhållningen bortprioriteras för kortsiktiga vinster. Värnandet av tidigare generationers kvarlevor gör att lämningarna påminner oss om att inta ett historiskt perspektiv. Regeringar har under decennier prioriterat bort kulturarvet, vilket blivit ännu tydligare under pandemin med Amanda Linds ledarskap.

Vi prioriterar kulturen. Sedan ett par år tillbaka anslår vi medel för en kulturarvsmiljard. En långsiktig satsning på kulturarvet i hela landet med proaktiva reformer för att förvalta vårt arv till framtida generationer. Vi föreslår ett kulturarvs-ROT och en kulturmiljöfond som möjliggör för aktörer över hela landet att ansöka om medel för att värna kulturarvet. Vi vill också ge ett stimulansbidrag för kulturmiljökompetens som stöttar kommunerna att vårda kulturmiljöer och lokala uttryck. Slutligen öronmärker vi också pengar till museer över hela landet som möjliggör för museerna att ansöka om medel utifrån sina egna behov.

En kris är en möjlighet att byta fokus, att ändra riktning från kortsiktiga tanklösa satsningar till mer hållbara förhållningssätt; att värna och ta hand om det vi har. Kulturarvets samlade ekonomiska bidrag till samhällsekonomin motsvarar runt en procent av BNP, i storlek med stålindustrin. I tidigare kriser har projekt genomförts för att kombinera satsningar på kulturarvet med åtgärder för att satsa sig ur krisen. I ett öppet brev den 14 oktober efterlyste Sveriges museer en liknande massiv satsning på kulturarvssektorn. Ett brev som i mångt och mycket efterfrågar de förslag vi sedan länge drivit.

Få tillgång till exklusivt material på Jamtlandstidning.se

Tack för att du prenumererar på Jämtlands Tidning.

Vi har bytt leverantör.

Därför ber vi dig som redan är prenumerant att logga in på nytt genom att välja Glömt lösenord och följa anvisningarna.

Sedan kan du fortsätta att läsa som vanligt.

Behöver du hjälp att logga in? Har du frågor? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!

063-145832

[email protected]

Jämtlands Tidning Digital 1 mån

55 kr

Köp nu

Powered by Labrador CMS