Är kommunens alla utgifter nödvändiga och väl underbyggda?

Öppet brev till den politiska ledningen i Östersunds kommun. Kommunledningen gör ett stort nummer av alla investeringar, som planeras de kommande tre åren. Det är kanske gott och väl. Säkert stämmer det att det finns ett stort underhållsbehov, som nonchalerats av tidigare ledning.

Publicerad

Men finns det en risk att man blir fartblind och tycker att tio miljoner hit och tio miljoner dit inte spelar så stor roll. Som skattebetalare kan man bli orolig när kostnaden för Engelska skolans etablering på gamla Palmcrantz blev nästan dubbelt så dyr.

Och nu planerar kommunen att bygga en gång- och cykelväg över järnvägsstationen, en bro som många undrar om den över huvud taget behövs.

När då summan för att bygga denna bro nu är uppe i 100 miljoner, är denna undran än mer befogad. Som jämförelse kan nämnas att den beryktade guldbron vid Slussen i Stockholm med åtta filer för bilar och gång- och cykelbanor kostar 200 miljoner (enligt DN).

Får vi skattebetalare verkligen valuta för dessa 100 miljoner till denna lilla bro?

Och kom inte med invändningen att Trafikverket står för en del av kostnaden – för det är lika mycket skattepengar likväl.

Bron avses serva en mycket lite del av kommunens befolkning, så säkert anser huvuddelen av kommunens skattebetalare att denna utgift kan tas bort.

Men om det nu verkligen inte räcker med bron vid Tjalmargatan och plankorsningen vid hamnen? Har man då undersökt billigare alternativ? Vad skulle t ex en tunnel kosta?

Eller att man nöjer sig med en mycket enklare gångbro med trappa i vardera änden?

Jag ser fram emot kommunledningens svar.

Sten Bredberg

Powered by Labrador CMS