Peter Westman biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden är glad över att föreningen får ett tillskott med cirka 100 miljoner kronor i kassan. Pengar som ska gå till stöd för stora rovdjur under fem år.
Peter Westman biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden är glad över att föreningen får ett tillskott med cirka 100 miljoner kronor i kassan. Pengar som ska gå till stöd för stora rovdjur under fem år.

WWF säljer skogsmark i länet för mångmiljonbelopp till stöd för rovdjur

Världsnaturfonden säljer skogsmark i Västjämtland för 26 miljoner kronor till stöd för rovdjur.

Publicerad

Sammanlagt handlar det om 800 hektar skogsmark i tre skiften som Världsnaturfonden (WWF) avyttrar i Åre och i Offerdal. Det största skogsområdet på 600 hektar ligger i Åre kommun vid Håckrens södra strand och de övriga två skiftena om 200 hektar i Västsjön i Offerdal i Krokoms kommun. Skogsmarken annonseras på Hemnet och säljs bara till köpare som är miljöcertifierade enligt FSC.

Att sälja skog tillhör inte Världsnaturfondens kärnverksamhet men försäljningen ger ett välkommet tillskott i föreningskassan och pengarna ska användas till stöd för stora rovdjur.

– Vi fick ett arv från en grönsaks- och bärodlare i Skåne som testamenterade sin skog till föreningen, totalt var det cirka 3000 hektar i Värmland och i Jämtland. I testamentet framgick det att arvet skulle användas till att bevara stora rovdjur i Sverige och internationellt. I Sverige handlar det om varg, björn och lo och internationellt om djur som lejon och tigrar, säger Peter Westman biträdande generalsekreterare på WWF.

Föreningen har beslutat att det bästa sättet att uppfylla testamentatorns önskan är att sälja marken och sedan använda pengarna till projekt för att bevara rovdjur i Sverige och i världen. Det handlar om en summa på cirka 100 miljoner kronor när all skogsmark är såld.

– Det är ovanligt att en lantbrukare är så engagerad i rovdjursfrågan och att han vill bevara dessa djur. Dessutom att det är skogsmark i områden där konflikterna varit stora runt rovdjursstammen.

– Vi kommer gör allt vi kan för att uppfylla testatamentatorns vilja och inte minst minska konflikterna kring människa och rovdjur både i Sverige och internationellt, säger Peter Westman och berättar att det händer rätt ofta att föreningen får arv men inte i den storleksordning som det här.

– Vi ska spendera pengarna inom fem år enligt våra riktlinjer. Vi kommer att starta ett program med olika delprojekt både i Sverige, Europa och internationellt för att stärka bevarandet av rovdjur, säger Peter Westman.

Powered by Labrador CMS