Lägg inte ner skolan i Valsjöbyn!

På 90-talet, var undertecknad ledamot av såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige i Krokom. 1997 var skolsituationen i Hotagen föremål för debatt och beslut.

Publicerad

Häggsjöviks skola lades ner, utan större protester från ortsborna. I stället ställde man sig bakom förslaget att även lägga ner  Valsjöbyns skola och bygga en ny skola i Rötviken. Jag ägnade en hel dags resa till området, för att bilda mig en uppfattning i frågan. Jag kom fram till att byggandet av en ny skola i Rötviken var en mindre god idé. Däremot blev jag mycket imponerad av anläggningen i Valsjöbyn.

Eftersom det fanns majoritet för bibehållandet av Valsjöbyns skola, blev det också fullmäktiges beslut. Detta ledde till kraftfulla kommunala investeringar i skolan. Den byggdes ut och försågs med hiss och  bergvärme. Vi som tog beslutet, 1997, utgick nog samtliga från att detta skulle betraktas som en långsiktig lösning av skolsituationen i Hotagsområdet.  

Ser skolpolitikerna inte trendbrottet?

Vi har en efterkrigshistoria bakom oss, som präglats av avfolkning av den svenska landsbygden. Den har fått till följd att byskolor lagts ner i stor omfattning. Nu ser vi tecken på ett trendbrott, när allt fler unga familjer vill lämna storstan till förmån för ett boende närmare naturen. I detta läge tycks, dess värre, Bun och kommunledningen i Krokom vara beredda att nu bryta upp det långsiktiga beslut som togs i slutet av 90-talet och nu satsa på en ny skola för flera tiotals miljoner. 

Efter många år som byalagsordförande i Västbygden, kan jag vittna om hur förtroendevalda i kommunen, på ett negativt sätt, kan påverka en bygds framåtanda och möjligheter till utveckling. Att detta tillåtits ske av en kommunledning, styrd av landsbygdens främste försvarare, är, för mig, en gåta. 

När dåvarande kommunstyrelseordförande, Maria Söderberg, avslutade sitt kommunala uppdrag, uttalade hon att hennes jobbigaste fråga, under sin tid som kommunstyrelseordförande, hade varit skolstriden i Kluk. Genom mina kontakter med Valsjöbyn har jag förstått att denna bygds goda sammanhållning och kulturella bakgrund påminner en hel del om Västbygden.

Till nuvarande kommunstyrelseordförande Karin Jonsson vill jag säga- Jag har fått ett gott intryck av dig. Gör inte om samma misstag, som dina företrädare gjorde i Kluk! Valsjöbyns skola är en fantastisk  anläggning. Den ligger 300 meter från trafikerad väg.

Den har utmärkta uteområden, har upprustats och försetts med hiss och bergvärme och den ligger i ett område, som har goda möjligheter för framtiden. Enda felet i Valsjöbyn, liksom på många andra orter, är avsaknaden av tillräckligt många barn. Ta lärdom av Kaxås- hjälp Valsjöbyn med resurser och ideer i syfte att öka inflyttningen!    

Kurt Folkesson

Powered by Labrador CMS