Lägg inte ned Fjällglimten

40-talisterna är många och när de väl ”knackar på dörren” för att få plats på boende så kommer det vara fullt, för att kommunen har då för lite platser.

Fjällglimten är nog en av de finare avdelningarna i kommunen, där är det lägenheter med riktiga kök i stället för rum med pentry, dessa lägenheter gör de möjligt att på ett bra sätt kunna exempelvis erbjuda parboende/trygghetsboende.

Människovärde och respekt, personer med demenssjukdomar och andra sjukdomar som gör att man behöver hjälp ska inte behöva flytta, det kan i slutändan göra dem otrygga i ny miljö som visar sig genom utåtagerande och depression. Då spelar det ingen roll om det är flytt till ett annat boende eller annan avdelning.

Om man lättar på reglerna till biståndsbeslut för att få flytta in på särskilt boende skulle det bli mer upptagna rum, som i sin tur frigör lägenheter och villor ute i kommunen som gör det möjligt för mer inflyttning i kommunen utan att behöva bygga.

40-talisterna är många och när de väl ”knackar på dörren” för att få plats på boende så kommer det vara fullt, för att kommunen har då för lite platser. Alla vill inte och kan inte bo kvar i sitt ordinarie boende livet ut, utmaningen man står inför är befolkning som blir äldre och äldre men även mer multisjuka.

Detta är ett ogenomtänkt beslut som kommer slå tillbaka. Vad händer när kön in på våra boenden blir för lång? Kommer det att sättas upp “Trygghetsbaracker” så som man löste förskoleplatsbristen med “förskolebaracker” en gång.

En äldre som bott hela sitt liv på orten blir nu erbjuden boende i Åsarna eftersom det är fullbelagt både i Myrviken och Hackås efter nedläggningen av Fjällglimten, vart har människovärdet tagit vägen.

Om man i stället kan minska någon plats på varje boende så kan man finna möjlighet för personalens återhämtning samt få ett lugnare och tryggare boende för de äldre och dementa samtidigt som platserna finns kvar för tider när fler behöver särskilt boende, det tycker vi rimmar bättre.

Annsi Algotsson

Anna-Lena Zackrisson

Lars Andersson

Alf Lundin

Bergspartiet

Powered by Labrador CMS