Laga vägen istället för att sänka hastigheten

Sveriges vägar håller på att vittra sönder. Trots att 8 av 10 transporter går på väg spricker våra vägar isär och blir allt farligare att köra på. Lösningen är inte att som Trafikverket gör, sänka tillåten hastighet, utan att öka kvaliteten på vägarna.

Publicerad

Miljöpartiet hävdar att det svenska vägnätet är färdigbyggt. Infrastrukturminister Thomas Eneroth väljer att lyfta fram de planer regeringen har för tågen som kanske gynnar vår infrastruktur om tio år.

Vi kristdemokrater ser att vägnätet och underhållet behöver förbättras och utvecklas nu.

På grund av de otillräckliga medel som anslagits tvingas Trafikverket göra snäva prioriteringar i sitt underhåll av vägarna. Konsekvensen blir att storstadsvägar med hög trafik, vägar som bildar sammanhängande stråk genom Sverige och vägar för arbetspendling och dagliga resor prioriteras. Samtidigt försämras tillståndet på lågtrafikerade vägar. Vi står då med ett tudelat vägnät med en polarisering mellan stad och landsbygd.

Dåliga vägar försämrar mobiliteten på landsbygden med konsekvenser på arbetsmarknaden i form av uteblivna företagsetableringar. En mycket allvarlig aspekt är också den trafiksäkerhetsmässiga, där ett försämrat väglag ökar risken för trafikolyckor.

Varje sittande regering påstår sig (ofta med hjälp av det allmänt stigande kostnadsläget) satsa mer än tidigare regering. Ändå är vi här idag. Kristdemokraterna vill bryta det här - med vägbeskattning som även medtar den utländska tunga trafiken som idag beskattas i sina hemländer. Vägtrafiken har framtiden för sig och betalar för sig med god marginal. Men för att beskattning ska vara trovärdig behöver vägtrafikens skatter i högre grad stanna på vägen än det gör idag.

Sverige behöver ett vägnät som är säkert att färdas på i hela landet.

Magnus Jacobsson (KD) riksdagsledamot och andre vice ordförande i Trafikutskottet

Stephen Jerand Östersund

Kjell Sundholm Krokom

Linnea Haggren Åre.

Margareta Mahmoud Persson Härjedalen

Stefan Nilsson Ragunda

Kristdemokraterna i Region Jämtland Härjedalen 

Powered by Labrador CMS