Snurriga vindaffärer i Krokoms kommun

Åflobon Per-Lennart Perssons planer för industriell vindkraft i Offerdal, tar nya vändningar. Krokoms kommun har hemlighållit planer på att ingå nytt avtal med Åflobon om att arrendera ut kommunalmark för vindkraft, detta utan offentlig upphandling. Det tidigare avtalet som ingicks för sex år sedan anmäldes till Förvaltningsrätten.

Publicerad

Krokoms kommun kan inte ge några klara besked på hur långt tjänstemännen kommit i förhandlingarna med ett nytt avtal med Per-Lennart Persson och hans bolag Afloardal Energi. Förhandlingarna gäller kommunens mark 1:27 i Alsen för upplåtelse åt Per-Lennart Persson att exploatera för vindkraft. Endast Affloardal Energi AB har blivit tillfrågad. Ärendet hanteras av Tomas Nilsson, fastighetschef på kommunen som inte gått att nå för ett besked. Inte heller samhällsbyggnadschefen Ulla Schill vill uttala sig hur långt kommunen är i processen att upplåta kommunal mark utan upphandling åt Afloardal Energi för en vindkraftsutbyggnad.

Men hon säger att frågan varit uppe i samhällsbyggnadsnämndens presidium och att en jurist är inkopplad för att göra ett nytt kontrakt med Affloardal Energi och Per-Lennart Persson.

Enligt Daniel Gustafsson ansvarig för landbaserad vindkraft på Vattenfall, ska kommunen ha fått ett markavtal för vindkraft på den kommunala marken. Men något sådant avtal har inte kommunen fått.

”Vi har ett arrendeavtal med Affloardal AB (Per-Lennart, P-O Säterhall mfl) sedan 2014. Vi håller nu på at förhandlar om detta avtal med Affloardal. När det är klart kommer Affloardal att överlåta detta till Vattenfall. Så, nej kommunen har just nu inget markavtal med Vattenfall,” skriver Jonas Törngren i ett mejl.

Det avtal som kommunen har med Affloardal Energi och Per-Lennart Persson löpte ut i fjol. I avtalet står det att arrendatorn är skyldig ”att driva en skyndsam tillståndsprocess så att arrendatorn får nödvändiga lagakraftvunna tillstånd för uppförande av minst ett vindkraftverk inom 5 år från tillträdesdagen.”

Något vindkraftverk har inte byggts inom fem år, därför gäller inte det arrendeavtalet längre. Redan förra gången när kommunen ingick avtal med Affloardal Energi anmälde några ortsbor hanteringen till Förvaltningsrätten. Den totala summan för avtalet överskred beloppet för en offentlig upphandling och enligt anmälarna stred avtalet mot lagen om offentlig upphandling.

”Avtalet utgör en tjänstekoncession som borde föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande” står det i anmälan till Förvaltningsrätten.

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS