Ahmed Hussein från Jemen är en av de SFI-elever som bytt från Krokom till Östersund, då han inte var nöjd med undervisningen. I sitt hemland var han polischef och parlamentsledamot.
Ahmed Hussein från Jemen är en av de SFI-elever som bytt från Krokom till Östersund, då han inte var nöjd med undervisningen. I sitt hemland var han polischef och parlamentsledamot.

SFI-rektorn i Krokom utan lärarutbildning – liksom lärarna

Inga utbildade lärare finns inom SFI i Krokom. Inte heller rektorn har utbildning. Något som fått SFI elever att flytta till andra SFI utbildningar där de bedömer att de faktiskt lär sig något.

Publicerad

På senaste kommunfullmäktige lyfte gruppledaren Marie Svensson (V) SFI-undervisningen i Krokom, detta efter att läst Jämtlands Tidnings senaste granskning. Kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson ( C) bemötte hennes fråga med följande svar: ”… Kjell Sundström, rektor för verksamheten inom Krokoms kommun, konstaterar i mail till mig att artikeln inte helt stämmer överens med hans mailväxling med tidningen. Det är något oklart utifrån vilken grund tidningen hävdar att SFI-undervisningen i Krokom håller en betydligt lägre nivå på kompetens än andra kommuner i länet.”

När Jämtlands Tidning kräver att rektorn specificerar exakt vad i artikeln som inte stämmer, inkommer följande (publicerat med hans egen felstavning): ”De som jag bl a syftar på är t e x det att jag svarade dig på den frågan inom rimlig tid. Jag kan dock inte ta hänsyn till eran pressläggningstid.” De efterfrågade anteckningarna eller protokollen från uppföljningsmötena såg han det inte nödvändigt att svara på, skriver han också. Han har dock efter pressläggning inkommit med svar på frågan om hans egen kompetens. Det lyder, också det ordagrant: ”Hej jag har ingen lärarutbildning.”

Jämtlands Tidning kräver också en specificering av vad som skulle vara oklart med vår beskrivning av den lägre kompetensnivån inom SFI. Hans svar blir då, också det ordagrant: ”Detta är en frågeställning som Karin har utifrån att hon har fått frågan av Vänsterpartiets Marie Svensson inför kommunfullmäktige, och så som jag tolkar det så är det Marie Svenssons tolkning utav vad som skrivits i Jämtlands tidning vilket kanske bidrar till Karins undran kring oklarheten. Den frågan kan inte jag svara på utan den frågan får du ställa till den person som undrat.”

Marie Svenssons kommentar till detta är:   –Det var ett snårigt svar, speciellt då kompetensen skiljer sig mellan kommuner. SFI har inte behöriga lärare på plats i Krokom, vilket känns anmärkningsvärt då detta är ett krav i andra ämnen inom skolverksamheten.

Rektor Sundström har också synpunkter på stycket om kompetens, där han menar hans svar är lösryckta. JT förkortade hans långa svar (vilket tre punkter i rad, ett så kallat uteslutningstecken, markerar) och skrev: ”Rektor Sundström i Krokom meddelar: ’Det visar sig att inget finns nedskrivet och konkretiserat kring vad kompetent personal innebär. Rektorn ger oss istället sin egen tolkning med nyckelord som bland annat kreativ, flexibel, driven, nyfiken, ansvarsfull, initiativtagande, lyhörd… Han menar att lärarbehörighet och legitimation inte alls behöver vara det samma som att vara kompetent och erfaren’.”  

Vi publicerar därför hela hans svar här, så att ni läsare själva kan bedöma graden av eventuell lösryckthet: ”Här under listas några punkter, utan inbördes ordning, som kan vara viktiga för att vara en kompetent lärare/medarbetare enligt min mening. Detta är ingen exakt definition på att vara kompetent men vi är fria att tolka den betydelsen. Att vara: pedagogisk, samarbetsvillig, öppen för förändringar, ämneskunnig, positiv, kreativ, flexibel, driven, nyfiken, ansvarsfull, initiativtagande, lyhörd, ledare, inspirerande, kunniga kring läro- och kursplaner m m.

I övrigt finns det andra lagkrav som inte behöver vara kopplade till att vara kompetent. Lärarbehörighet med legitimation är eftersträvansvärt och ett lagkrav för tillsvidareanställning som lärare. Undantag för detta finns i Skollagens 2:a kapitel för att visstidsanställa lärare. Lärarbehörighet och legitimation krävs dock för betygssättning. Lärarbehörighet och legitimation behöver dock inte vara det samma som att vara kompetent och erfaren.” 

Skolan har runt 67 elever. Jämtlands Tidning fick redan i mitten på förra veckan ett tips om att en av de två lärarna på plats skulle kunna ha bekräftats smittad med Covid-19. När rektor Sundström inte återkom med svar på vår fråga om smitta på skolan, vände sig Jämtlands Tidning i måndags till kommunchef Jonas Törngren. Han kände dock inte till detta. Rektorn bekräftade därefter att en SFI-lärare konstaterad smittad, men skriver att han fått vetskap om det först i helgen.

Powered by Labrador CMS