Omöjligt med transparens när något görs osynligt

Kommunens tjänstemän har inte diariefört eller upprättat ärende om att upplåta mark till en vindkraftpark i Offerdal. Dokumentation lyser med sin frånvaro både vad gäller diarieförda beslut och mejlkonversationer.

Publicerad

Att kommunens tjänstepersoner Ulla Schill och Tomas Nilsson beslutat och inlett nya avtalsförhandlingar med företrädare för Affloardal Energi och Vattenfall är något vi pusslat ihop. Inget ärende är upprättat, tjänstemannabeslut är inte diariefört, ingen korrespondens har förekommit varken i de digitala brevlådorna eller via traditionella brev. Det finns inga dokument att tjänstemännen förhandlar om att ingå en affärsuppgörelse om att bygga en vindkraftspark i västra Offerdal. Därmed går det inte att få klarhet i den nya affärsuppgörelsen och det avtal som tjänstemännen avser att ingå med Affloardal Energi och Vattenfall.

Jämtlands Tidning har begärt ut alla handlingar runt bolaget Affloardals affärsuppgörelse med kommunen samt alla kontakter som gjorts och tagits med de inblandade, även med Vattenfall som blir tredje part i affären. Men det finns inget i kommunhuset som visar att tjänstemännen förhandlar. Ändå låter kommunchefen Jonas Törngren meddela att man gör det. Först efter åtta dagar och efter åtskilliga påtryckningar får vi beskedet att det inte finns några handlingar eller upprättade ärenden. I ett mejl från kommunchefen skriver Jonas Törngren att ”Det finns inget beslut om att avtalet ska förlängas. En förhandling pågår utifrån bedömning av samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen 2019.”

IT-chefen säger att det inte finns några mejl och att de digitala brevlådorna gåtts igenom.

Jonas Törngren bekräftar i sitt mejl att tjänstepersonerna Ulla Schill och Tomas Nilsson haft möten med Vattenfall och företrädare för Affloardal Energi, men inte var? hur? när?

Inte heller om resultatet av mötena. Jonas Törngren skriver också att kommunen anlitat en direktupphandlad advokatbyrå i Stockholm som hittills kostat skattebetalarna 31 500 kronor för att ta fram ett nytt avtal till Affloardal Energi. Men något diariefört underlag finns inte för upphandlingen och villkoren, inte heller finns det något diariefört runt de möten som tjänstepersonerna hållit. Enligt offentlighetsprincipen har medborgare och allmänheten rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Trots bristen på insyn och information har Ulla Schill, samhällsbyggnadschefen meddelat samhällsbyggnadsnämndens politiker att de vid nästa möte den 3 december ska besluta om avtalet. Sedan planen om vindkraftsindustrin blev känd har många oroliga medborgare hört av sig till kommunen. Jämtlands Tidning har tagit del av ett av svaren från Ulla Schill där hon skriver att om politikerna godkänner avtalet så innebär inte detta ”ett ställningstagande till vindkraft i Offerdal.” Men detta stämmer inte. Avtalet innebär att kommunledningen går in i en affärsuppgörelse om vindkraft på sin mark där betalningen är baserad på produktion. När detta avtal sedan lämnas till exploatören så kommer denna att lämna in en ansökan till kommunen om tillstånd, i det läget kan kommunens politiker använda sitt veto och säga nej. Men om kommunens tjänstemän då redan ingått avtal och fått detta beslutat i samhällsbyggnadsnämnden då har kommunens veto också underminerats, det blir svårt att säga nej till en affärsverksamhet som kommunen själva genom avtalet redan är del av. I mejlet till medborgarna konstaterar Ulla Schill att den nuvarande vindbruksplanen inte gäller utan måste göras om. Det innebär att tjänstemännen kommer be politikerna besluta om att ingå ett nytt avtal med Affloardal Energi om vindkraft på ett markområde där länsstyrelsen ogiltigförklarat nuvarande vindbruksplan och krävt att det görs en ny.

KARIN BÅNGMAN OCH LOTTE MJÖBERG

Powered by Labrador CMS