Politikern Gunnar Hellström (C) tillmötesgick Vattenfall och Affloardal Energi och arrangerade ännu ett stängt möte med de aktörer som planerar vindkraft i västra Offerdal.
Politikern Gunnar Hellström (C) tillmötesgick Vattenfall och Affloardal Energi och arrangerade ännu ett stängt möte med de aktörer som planerar vindkraft i västra Offerdal.

Möte med vindaktörerna och kommunen stängdes för medierna

Senaste veckan har flera intressegrupper uppvaktat Krokoms kommunpolitiker och krävt besked om var partierna står gällande arrendeavtalet för vindkraft på kommunens mark.

Publicerad

I fredags klockan 8.00 var Vattenfall och Per-Lennart Persson inbjudna av kommunfullmäktiges ordförande Gunnar Hellström (C) för att informera om vindkraftsprojektet. Med på mötet var också partiledarna för de olika partierna i Krokoms kommun. Gunnar Hellström hade per mejl lovat att det skulle vara ett möte öppet för media, då informationsbehovet är stort. Han skrev: ”Men är det så att ni bara tänker lyssna, då båda mötena handlar om information, är ni välkomna.”

Dock ändrades villkoren sent i torsdagskväll utan att ge besked till media. Det skulle bli digitalt och inte fysiskt. Därmed blev det ännu ett hemligt kommunmöte bakom låsta dörrar med vindaktörerna. Vattenfall tog över mötesinbjudan och bjöd in med sin möteslänk, det innebar att informationen inte kunde nå berörda medborgare och länken gjordes inte tillgänglig för media.

Det som framkom enligt källor som var med på mötet, var följande:

* Att kommunens mark och ett nytt avtal med kommunen är avgörande för hela vindprojektet.

* Att de redan nu har ett avtal med kommunen. (Trots att arrendeavgiften inte betalats och rapporter inte lämnats in och befintligt avtal skulle avslutas 2019) Kommunen har trots detta godkänt en förlängning av det gamla avtalet.

* Enligt Vattenfall skulle kommunen kunna få 3 miljoner kronor per år för åtta vindkraftverk på den kommunala marken.

* Enligt Vattenfall handlar det om ett minimum av 50 vindkraftverk i västra Offerdal för att göra projektet möjligt.

* Vattenfall har gjort en tidplan för projektet med start av projektering första kvartalet nästa år. Tidplanen tar ingen hänsyn till de många intressekonflikterna som finns i området. Att dessa på något sätt skulle kunna påverka och äventyra vindprojektet framgår inte av tidplanen. Vindaktörens tidplan tar inte heller hänsyn till att Länsstyrelsen underkänt kommunens befintliga vindbruksplan, då den är för gammal.

LOTTE MJÖBERG

KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS