Kommunens fastighetschef Tomas Nilsson har sekretessbelagt det avtal han tagit fram med ett bolag om nyttjande av kommunens mark för 16 vindkraftverk.
Kommunens fastighetschef Tomas Nilsson har sekretessbelagt det avtal han tagit fram med ett bolag om nyttjande av kommunens mark för 16 vindkraftverk.

Mejl avslöjar - Kommunens fastighetschef vill skriva nytt avtal med privat vindaktör

Mejlkorrespondens mellan kommunens fastighetschef Tomas Nilsson och den privata vindaktören Affloardal Energi visar: * Att kommunens fastighetschef Tomas Nilsson är mycket positiv till den planerade vindkraftparken. * Att han sedan förra året arbetat tillsammans med Affloardal Energi för att få fram ett nytt avtal. * Att markavtalet med kommunen är avgörande för att Affloardal Energis vindprojekt ska kunna förverkligas.

Publicerad

Som Jämtlands Tidning avslöjade i oktober, har Krokoms kommun framskridna planer på att ingå en affärsuppgörelse med Affloardal Energi om att bygga 250 meter höga vindkraft på kommunens mark i Nordbyn i Offerdal. Nu visar mejl som Jämtlands Tidning tagit del av att fastighetschefen Tomas Nilsson arbetat med att ta fram ett nytt avtal med Affloardal Energi. Tomas Nilssons avtalsarbete har pågått sedan slutet av förra året. Av mejlkorrespondensen framgår det att markavtalet med kommunen är avgörande för hela vindkraftsprojektet som Affloardal Energi planerar i Offerdal.

Efter flera veckor får Jämtlands Tidning ut en logglista på de mejl som Tomas Nilsson fastighetschef på Krokoms kommun haft med Affloardal Energi och Pär-Ola Säterhall, mejl med kopia till bolagets andra företrädare - Per-Lennart Persson. Sent på måndagseftermiddagen efter ytterligare påtryckningar från tidningen lämnar Tomas Nilsson ut innehållet i mejlen till Jämtlands Tidning, dock saknas alla bilagor som inkluderats - det nya avtalet med den privata aktören. Första mejlet mellan vindaktören och Tomas Nilsson är skickat den 28 december 2019, där det framgår att kommunens tjänsteman haft kontakter med Affloardal Energi redan tidigare. Både via telefon och sms.

I första mejlet önskar Pär-Ola Säterhall på Affloardal Energi Tomas god fortsättning. Han skriver sedan:

”Bifogar avtalen enligt ök. Vi hoppas få en snabb handläggning av ärendet då detta avtal kommer att ligga till grund för övriga fastigheter i projektet.”

Tomas Nilsson förklarar att förutsättningarna att han själv ska kunna fatta beslut om nya avtalet utan att blanda in politiska beslut styrs av hur stora förändringar det blir jämfört med gamla avtalet.

”Beroende av hur stora förändringarna är i nya avtalet jämfört med det befintliga avtalet, och konsekvenserna av det, så kan jag behöva ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Är konsekvenserna av ändringarna i mindre omfattning så fattar jag beslut inom min delegation. Det påverkar givetvis hur snabbt vi kan besluta om att ev. teckna ett nytt avtal,” skriver Tomas Nilsson den 16 januari.

I korrespondensen mellan Tomas Nilsson och vindaktören bollas avtalet fram och tillbaka under januari och februari. Tomas Nilsson tar hjälp av det upphandlade juridiska ombudet Maqs advokatbyrå. Det finns inga tveksamheter från någon part om att det inte ska bli ett undertecknat avtal för vindkraft på kommunens mark i Offerdal. Tomas Nilsson är lika positiv som den privata vindaktören. I februari skriver han:

”Låter positivt att mötet med samerna gått bra och att kapaciteten på ledningsnätet då verkar finnas”

Detta som ett svar där Pär-Ola Säterhall berättar att Affloardal Energi träffat både samebyn och Jämtkraft. Han beskriver detaljerna om hur elen ska transporteras från den planerade parken, och att det är bråttom.

”Det är jätteviktigt att vi nu kommer till skott med detta… Jämtkraft har bekräftat att inkopplingsmöjlighet finns i Järpenströmmen och Svk (Svenska kraftnät) planerar en ny 400 kV-ledning till Midskog samt förstärkning mot Norge. Förutsättningarna är goda för att genomföra projektet nu, men vi måste snabbt få fram ett nytt arrendeavtal så att vi kan komma vidare med övriga markägare och få deras underskrifter”

Av ett mejl den 17 mars i år från Affloardal Energi framgår det att Vattenfall nu tagit beslut om att arbeta vidare med en tillståndsansökan.

”Vår samarbetspartner har nu tagit beslut på högsta nivå om att arbeta vidare med en tillståndsansökan för projektet, efter att ha undersökt förutsättningarna och dessa förefaller vara rimligt goda i alla avseenden.”

Den 15 april kommer sista mejlet som JT fått ta del av, från Pär-Ola Säterhall där framgår det att bolaget nu i princip är överens med Tomas Nilsson. Det bara är ”slutliga justeringar” som ska göras och ”de mer affärsmässiga delarna i avtalet” något som Säterhall föreslår kan göras över telefon. Därefter slutar all korrespondens.

KARIN BÅNGMAN OCH LOTTE MJÖBERG

Powered by Labrador CMS