Många turer i Krokoms kommuns vindkraftsplaner

Det har varit många turer fram och tillbaka i kommunens hantering av planen att ingå en affärsuppgörelse med vindkraftsaktörer i Offerdal. Detta har hänt:

Publicerad

Den 1 oktober: Tidningens journalist Lotte Mjöberg var på ett 85-årskalas och fick av en tillfällighet höra av en markägare från Stockholm att hen skrivit på ett avtal om vindkraft, där Vattenfall skulle vara exploatör.

Den 2 oktober kontaktar tidningen Vattenfall för att ta reda på om uppgiften stämmer. Efter åtskilliga påtryckningar får Jämtlands Tidning en intervju med ansvarig på Vattenfall den 9 oktober. Vattenfall bekräftar att uppgifterna stämmer. Vattenfall ska ta över exploateringen när de lokala vindaktörerna Affloardal Energi och Vallstarue Energi tecknat alla markägarkontrakt. Där är kommunen med sin mark en av de större markägarna. Vattenfall säger också att Per-Lennart Persson och Pär Ola Säterhall som är företrädare för kontrakten ska informera berörda medborgare.

Den 11 oktober, 24 timmar efter tidningens samtal med Vattenfall, åker Per-Lennart Persson runt och delar ut flygblad med information till vissa brevlådor i Offerdal.

Den 15 oktober briserar nyheten i Jämtlands Tidning med rubriken ”Åflobo vill bygga vindkraft på renbetesland”. I artikeln avslöjas planerna.

Den 22 oktober avslöjar Jämtlands Tidning att Krokoms kommuns tjänstepersoner hemlighållit planerna på ett avtal med vindkraft på kommunens mark. Ulla Schill, chef för samhällsbyggnadsnämnden, bekräftar att en advokatbyrå är upphandlad för att ta fram ett nytt avtal med Affloardal Energi.

Den 27 oktober avslöjar Jämtlands Tidning att den för medborgarna viktiga diariehanteringen av ärendet saknas. Det finns inte ett diariefört spår på kommunhuset om att tjänstemännen knutit kontakter med vindbolagen. Det finns även fyra olika vittnesuppgifter, från två olika sällskap, om att Tomas Nilsson, ansvarig tjänsteman, synts på en restaurang i Åflo, tillsammans med Per-Lennart Persson. Detta förnekar Nilsson bestämt.

Den 29 oktober Genom Jämtlands Tidning får politikerna i kommunstyrelsen information om att det finns två olika utgångna avtal med Affloardal Energi, något som varit okänt för flertalet av dem. Avtalen som tecknades 2014 och 2016 löpte ut 2018/2019. Samtidigt bekräftar kommunchefen Jonas Törngren att inget liknande avtal med privat aktör i kommunen finns, att avtalet med Affloardal Energi är ”unikt.” Samtidigt har medborgarna börjat reagera kraftigt för att stoppa planerna.

Den 3 november avslöjar Jämtlands Tidning att Affloardal Energi inte betalat arrendeavgiften under fyra av de fem år som det gamla avtalet med kommun gällt. Dessutom har bolaget inte behövt lämna in årliga rapporter, något som är villkorat i avtalet. Nu börjar olika aktioner mot tidningen, bland annat hotas JT med polisanmälan från kommunen. Chefredaktören Ralph Rentzsch skriver en ledare där han uppmärksammar kommunens tjänstepersoner på att detta inte är möjligt då tidningar lyder under tryckfrihetsförordningen. ”Jag är inte speciellt överraskad över att Krokoms kommun inte har kunskap om detta,” skriver Ralph Rentzsch bland annat.

Den 5 november Mejlkonversationerna som varken fanns digitalt eller på papper i kommunhuset dyker plötsligt fram, åtminstone några mejl mellan kommunen och vindaktörerna. Kommunen ursäktar sig med att det handlar om ett nytt e-postsystem och att det därför inte gick att få fram tidigare. Jämtlands Tidning begärde ut innehållet bakom logglistan den 5 november. Den 9 november mejlar tjänstemannen Tomas Nilsson en pdf med den mejlkonversation som han haft med Affloardal Energi. Se separat artikel.

Powered by Labrador CMS