Här håller bolaget Vallstarua Energi till i Åflo, bolaget har nära familjeanknytning till ett av Krokoms kommunalråd. Bolaget startade 2015 och har inga anställda. Tillsammans med Allfoardal Energi agerar det nu mellanhand i de planerade vindaffärerna i Offerdal.
Här håller bolaget Vallstarua Energi till i Åflo, bolaget har nära familjeanknytning till ett av Krokoms kommunalråd. Bolaget startade 2015 och har inga anställda. Tillsammans med Allfoardal Energi agerar det nu mellanhand i de planerade vindaffärerna i Offerdal.

Lokalt bolag tjänar miljoner på vindkraftavtal i Offerdal

Bolaget Affloardal kan ha tjänat miljonbelopp tjänar på det omdiskuterade markavtalet på kommunens mark i Nordbyn i Offerdal.

Publicerad

Tidigare affärer ger en fingervisning om att det handlar om åtminstone tvåsiffriga miljonbelopp.

Sedan frågan om en vindkraftspark i västra Offerdal med minst 50 vindkraftsverk aktualiserats är det många som undrar hur mycket pengar bolaget får för det markkontrakt som de vill ingå med kommunen och som sedan ska säljas vidare till Vattenfall som ska bygga vindkraften. Denna uppgörelse är en affärshemlighet som företagen inte velat svara på när Jämtlands Tidning ställt frågan. På kommunens mark i Nordbyn 1:27 där ett av kommunalrådens familj haft ett arrendekontrakt föreslås det byggas åtta vindkraftverk, pengarna för dessa verk överlåter kommunen till den privata aktören om de ingår ett nytt avtal och det är också det privata bolaget Affloardal Energi som får betalt för antalet verk.

I en tidigare artikel i öp, svarar han så här på frågan om han personligen kommer att tjäna något om planerna blir av: "Det beror på i slutändan om det byggs något, men det är småpengar mot vad markägarna får, vi får lite för besväret. Vi har ju ägnat några timmar åt att sy ihop det här."

Jämtlands Tidning har tagit del av den senaste affären som Per-Lennart Persson gjort tillsammans med bland andra Hans Åsling (C) och Per Stjernström i ett liknande vindbolag Turinge Energi. Detta bolag agerade i likhet med företaget Affloardal Energi och Vallstarua Energi som mellanhand i vindkraftsprojektet. Turinge Energi fick tio privata markägare att skriva kontrakt för 14 vindkraftsverk i Ånge kommun. För dessa vindkraftverk och markavtal fick bolaget 28 miljoner kronor 2018. Bolaget startade 2011 men har inte haft några intäkter förrän arrendekontrakten såldes vidare till ett utländskt bolag 2018. Därefter har ägarna tagit hjälp av ett externt företag för avveckling och Turinge Energi är nu under avveckling genom ett fusionsförfarande.

Företagen som agerar mellanhänder levererar inga arbetstillfällen och så är fallet också med Turinge Energi. Varken Vallstarua Energi eller Affloardal Energi har haft några anställda sedan de startade för över fem år sedan.

Jämtlands Tidning har sökt Per-Lennart Persson, företrädare för bolaget för en kommentar men han har inte återkommit.

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS