Krokoms fastighetschef tecknar eget avtal med Per-Lennart Persson

Krokoms fastighetschef förnekar hemliga möten i Åflo med Per-Lennart Persson trots vittnen. Och kommunens politiska ledning erkänner att det inte finns något liknande ärende eller affärsrelation med någon annan företagare i kommunen.

Publicerad

Krokoms kommun får kritik för att ensidigt gynna en enskild privat aktör och politiker när det gäller markupplåtelse för vindkraftsetablering på kommunens mark i Offerdal. Bakom upplägget står fastighetschef Tomas Nilsson som har arbetat på egen hand, utan direktiv från kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, med att utarbeta ett nytt avtal med Åflobon Per-Lennart Persson (kommunalrådet Björn Hammarbergs svärfar). Detta utan att övriga partier i kommunstyrelsen fått kännedom om det omfattande avtalet som gäller en industrianläggning för vindkraft på kommunens mark i Offerdal. Tomas Nilsson har haft en mångårig affärsrelation med familjen, visar kommunala handlingar.

Under en telefonintervju vidhåller Tomas Nilson att kommunen inte tecknat något avtal ännu, men att det i det gamla finns möjlighet till förlängning. Han erkänner dock att det finns två olika kontrakt: –Sannolikt var det så att vi glömde att skicka in det första till Arrendenämnden. Kan du skicka det?

Tycker du inte att detta verkar lite geggigt: att kommunpolitiker (Anna-Carin Hammarberg med familj) skriver avtal med kommunen för egna privata bolag och affärsintressen? –Nej, inget geggigt. Alla politiker har såklart verksamhet vid sidan om.

När vi frågar vad kommunen lärt sig från förra omgången, får vi inget tydligt svar men en motfråga: –Vad skulle vi ha ändrat på?

Det är det tredje kontraktet på sex år som Tomas Nilsson medverkar till att tilldela Per-Lennart Persson utan att bjuda in andra verksamma företag i kommunen i anbud. Han berättar att de båda samarbetat alltsedan den första vindkraftsomgången 2013. Men han förnekar på en rak fråga att han någonsin skulle ha haft egna möten, med Per-Lennart Persson och familjen. –Det har jag absolut inte, svarar han.

När Jämtlands Tidnings ändå konfronterar honom med vittnesuppgifter om att han setts tillsammans med Per-Lennart Persson i Åflo exempelvis i somras, säger han: –Jag vet inte ens vart han bor i Åflo. Jag har aldrig varit på hans gård och även om jag har varit där ser jag inget kontroversiellt i det.

Ett av vittnena, Raj Larsén, säger: –De två pratade engagerat och livligt med varandra vid en thairestaurang i Åflo, precis i närheten av Per-Lennart Perssons hem. De anlände tillsammans i bil från det håll där vindkraftverken är inplanerade.

Åflo ligger nära det planerade vindkraftområdet. Åflo-bons Per-Lennart Perssons skogsmark ligger i området. Fastighetschefen förklarar dock bestämt han alltid åker själv till kommunens skogsfastighet. –Och där har jag varit många gånger, förklarar han.

Men den nyss nämnda thairestaurangen ligger, sedan många år, precis på vägen till kommunens skogsfastighet. Snett emot Hammarbergs gård som i sin tur ligger bredvid Per-Lennart Perssons gård. Tomas Nilsson säger sig dock inte alls känna till att det finns en thairestaurang i Åflo. Och vittnesuppgiften bemöter han så här:

–Då har någon blandat ihop mig med en annan person.

Därefter får han bråttom att avsluta intervjun med hänvisning att han ska till ett möte. –Nu måste jag iväg till annat möte. Hej då.

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, säger att hon får sin information direkt från Tomas Nilsson. – Ja, vi håller på med en revidering av det befintliga avtalet, det har Tomas Nilsson berättat för mig, säger Karin Jonsson.

Den kritik som kommer från flera partier om att den politiska ledningen i Krokom tillsammans med en enskild tjänsteman ägnar sig åt ensidigt gynnande av en enskild privat aktör med politisk koppling när det kommer till vindkraft, tillbakavisar Karin Jonsson: – Vi som kommun har väldigt många affärsrelationer med olika företag, så det är inte unikt, säger hon. Men på Jämtlands Tidnings fråga hur många fler markområden politiker och tjänstemän upplåtit till en privat aktör för vindkraft utan upphandling blir svaret: – Inget, det finns inga fler liknande ärenden på kommunen, säger hon

Så den här relationen med Affloardal Energi är unik? – Ja den är unik på det sätt att det finns inga flera markupplåtelser som gjorts på det här viset, säger Karin Jonsson.

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS