Krokoms affärsuppgörelse om vindkraft mörkad

Kommunchefen säger sig inte veta att det finns två olika avtal. Och förvirringen är stor bland politiker i Krokoms kommun gällande arrendeavtal för vindkraft som presenterades på senaste kommunstyrelsen. Få känner till att kommunen ingått en affärsuppgörelse med politikern Anna-Carin Hammarberg (M) och hennes vindkraftsbolag Affloardal Energi. Två avtal cirkulerar med olika underskrifter, varav ett är påskrivet hela två år efter att det började gälla.

Publicerad

Förvirringen är stor bland politiker i Krokoms kommun gällande arrendeavtal för vindkraft som presenterades på senaste kommunstyrelsen. Få känner till att kommunen ingått en affärsuppgörelse med politikern Anna-Carin Hammarberg (M) och hennes vindkraftsbolag Affloardal Energi. Två avtal cirkulerar med olika underskrifter, varav ett är påskrivet hela två år efter att det började gälla.

Bakgrunden är att kommunen 2014 ingick ett affärsavtal om att arrendera ut ett stort markområde till Affloardal Energi som ägs av en av kommunens politiker Anna-Carin Hammarberg och hennes pappa Per-Lennart Persson. Beslutet om arrendet togs utan upphandling i samhällsbyggnadsnämnden där Linus Kimselius (M) då var ordförande, vice ordförande i nämnden var hans partikamrat Björn Hammarberg tillika gift med Anna-Carin Hammarberg som skrev på avtalet för Affloardal Energis räkning. Det kontraktet är också undertecknat av Linus Kimselius och fastighetschefen Tomas Nilsson. Enligt villkoren i avtalet löpte detta ut i fjol 2019, då förutsättningen var att det skulle ha byggts minst ett vindkraftverk under de första fem åren.

Efter uppgifter i Jämtlands Tidning om att kommunen ska ha förlängt eller förnyat avtalet med samma familjebolag tog Ronny Karlsson (SD) upp frågan om dess giltighet vid senaste

kommunstyrelse sammanträdet i onsdags. I samband med förfrågan presenterade kommunchefen Jonas Törngren ett annat avtal för politikerna, ett avtal som undertecknades 2016 av Christin Persson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, fastighetschef Tomas Nilsson och Anna-Carin Hammarberg.

Jämtlands Tidning har tagit del av båda avtalen men enligt Jonas Törngren, kommunchef existerar det bara ett avtal, det som blev påskrivet 2016 och som han presenterade som underlag för politikerna.

”Att datum för signering är senare än avtalets tillträdesdag beror på att det tog tid innan arrendenämnden kunde fatta beslut om avtalets giltighet utifrån en av klausulerna gällande förutsättningarna,” skriver Jonas Törngren som svar på frågan varför det undertecknades 2016 och inte 2014 när det första avtalet ingicks.

Jonas Törngren hävdar att det inte funnits något annat påskrivet avtal. Flera av politikerna i Kommunstyrelsen kände inte ens till att kommunen ingått en affärsuppgörelse med kommunalrådets fru Anna-Carin Hammarberg hennes bolag om att bygga vindkraft i Offerdal.

– Det kom som en nyhet för mig. Vi har aldrig fått information om detta. Och någon riktig klarhet blev det inte heller på Kommunstyrelsen, det här är något vi måste återkomma till, säger Niclas Höglud (JVK) i Krokom. Han tillägger att han anser att det är helt olämpligt att bygga vindindustrier i bygder som Kaxås och Offerdal där det är stor inflyttning av barnfamiljer och där turistnäringen utvecklas.

– Vi från vårt parti anser att det är högst olämpligt att bygga vindkraftverk i utvecklingsbygder som Kaxås och Offerdal, det är en bygd där det bor mycket människor och där inflyttningen är stor. Vi är emot vindkraftsindustrier i sådana områden, säger han.

– Jag tycker det är bedrövligt att man inte har bättre koll och att Jonas Törngren inte kan presentera första avtalet för oss. Det är fel om tjänstemännen mörkar för politikerna och döljer det här. Så får det inte gå till. Vi får återkomma till detta inför kommande kommunfullmäktige, säger Ronny Karlsson, (SD).

Inte heller Vänsterpartiet känner till att det finns en kommunal affärsuppgörelse med Anna-Carin Hammarberg och Affloardal Energi.

– Det var helt nytt för oss och jag kan inte uttala mig för jag kände inte till det här, säger Marie Svensson, (V).

– En så stor affärsuppgörelse som att upplåta mark åt vindkraftsindustri på kommunal mark ska hanteras av politikerna från nämnd till kommunfullmäktige. Dessutom ska det upphandlas. I det här fallet verkar det vara en tjänstemannakonstruktion där politikerna inte fått någon insyn och det är felaktigt hanterat av kommunen, säger Ronny Karlsson.

Kommunalrådet Karin Jonsson (C) säger att hon fått information av tjänstemannen Tomas Nilsson att det avtal som undertecknats har förlängts och fortfarande gäller. Hon vet inte vem som tagit beslut om en förlängning av avtalet.

– Jag vet inte det idag vem som har förlängt avtalet. Jag har blivit informerad av Tomas Nilsson att avtalet blivit förlängt, det är så avtalet ska tolkas, att det löper på även om det inte byggts något vindkraft inom fem år, säger hon.

KARIN BÅNGMAN OCH LOTTE MJÖBERG

Förtydligande: Krokoms kommun vann i Förvaltningsrätten när arrendeavtalet överklagdes av ortsbor i september 2014.

Powered by Labrador CMS