Kommunalrådet i Krokom – jävig som markägare?

Jämtlands Tidning kan avslöja att kommunalrådet Björn Hammarberg är markägare i området, där Affloardal Energi vill bygga vindkraft.

Publicerad

Ett av Krokoms kommuns kommunalråd, Björn Hammarberg (M), har fått anmäla jäv i samband med att kommunens vindkraftsplaner diskuterats. Detta då han varit gift med Anna Carin Hammarberg som genom bolaget Affloardal Energi varit drivande i den kritiserade vindkraftsplanen i Offerdal. Nu ska hans äktenskapliga situation enligt honom själv ha ändrats, vilket han anser påverkar hans jävsituation. Men nu kan Jämtlands Tidning avslöja att han är markägare i området, där Affloardal Energi vill bygga vindkraft. Detta har inte framkommit tidigare.

Jämtlands Tidning bad om en kort intervju med kommunalrådet Björn Hammarberg (M) angående hans jävsituation men han meddelade att han inte hade tid ”i närtid”. Detta trots att han i annat sammanhang skriver: ”Som politiker sätter jag en ära i att vara så tillgänglig som möjligt för media.” Via mejl fick han istället frågan av Jämtlands Tidning: Hur ser du på sin jävsituation idag när den äktenskapliga situationen ändrats? Tidningen fick ett kort svar: ”Jomen det är ju klart att det påverkar.” När vi bad honom utveckla detta lite mer, med frågan om han anser sig jävig eller ej? svarade han lika kort ”Frågan är under juridisk avdömning och har inte helt blivit klar än.”

Jämtlands Tidning kan nu visa att kommunalrådets jävsituation inte bara handlar om att han varit gift med bolagsföreträdaren för Affloardal Energi som vill exploatera för vindkraft i Offerdal, utan kommunalrådet är också markägare i det område där Affloardal Energi tecknar vindkraftskontrakt med markägarna. Björn Hammarberg står som lagfaren ägare av fastigheten Offerdals-Nygården 1:39, enligt uppgifter från Lantmäteriet.

När planerna på en vindkraftspark i två olika omgångar kommit upp i kommunen, har Björn Hammarberg anmält jäv tidigare. Men frågan om vindkraft i Offerdal är inte på något sätt avgjord ännu, nu väntar en reviderad vindbruksplan som kommer att vara klar först hösten 2022 i samband med nästa val. Det har nyligen också varit en utbildningsdag för politikerna i kommunen, där företrädare för de olika linjerna deltog för att ge sina olika argument för och emot vindkraft i Offerdal. Hela frågan hanteras fortfarande av kommunen utifrån perspektivet Offerdal, där Affloardal Energis företrädare äger mark i området som de vill ha vindkraft på. Kommunen har också mottagit brev från markägare som är kritisk till att Krokoms kommun beslutade att avsluta avtalet om vindkraft på den kommunala marken. Frågan är infekterad och det finns en opinion mot vindkraft i området. Det visar den namninsamling som Livskraft i Offerdal gjort där över 1100 personer skrivit under att de motsätter sig planerna. För samebyn Njaarke är frågan existentiell och området är av riksintresse för rennäringen. Turistnäringen har i debattinlägg beskrivit att vindkraft i området skulle helt slå undan benen för turismen. När brevet från markägaren diskuterades på senaste kommunstyrelsen deltog kommunalrådet Björn Hammarberg i diskussionerna, trots att han är markägare i området.

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS