Censur på Krokoms webb

På kommunens webbsida med nyheter om Krokom i media får medborgarna inte längre ta del av det som Jämtlands Tidning skriver om kommunen. Krokom censurerar nämligen innehållet från Jämtlands Tidning.

Publicerad

Kommunens censur började efter Jämtlands Tidnings granskning av kommunens vindaffärer. Att behandla medborgare och media olika är ett brott mot kommunallagens likställighetsprincip.

www.krokom.se kan man läsa om ”Krokom i media”. Krokomsnyheter från SVT, Östersunds-Posten, Jämtlands Tidning, Länstidningen med flera publiceras i kommunens nyhets-feed. Det vill säga tills vi började skriva om Krokoms kommuns markaffärer med en enskild vindaktör i Offerdal. Sveriges största vindkraftsindustri planeras och Krokoms kommuns mark är en central del för att den ska kunna gå av stapeln. Jämtlands Tidning var, som ofta numera, först med att skriva om denna stora nyhet. Men då försvann vi från Krokoms spalt med nyhetsflöde!

Vi ifrågasatte förstås detta hos kommunikationschef Åsa Sjödin i ett mejl och skrev bland annat att det bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Vi ville se kommunens beslut för detta agerande. Vi påtalade också att allt vi skriver om Krokom inte handlar om kommunens markaffärer med vindindustrin.

Åsa Sjödin svarade då endast: ”Som du vet har vi en parallell rapportering på vår hemsida med anledning av att era artiklar innehåller både faktafel och angrepp på enskilda personer. Under de omständigheterna väljer vi att inte publicera på vår hemsida.” Vi förklarade att kommunen aldrig återkommit på med en specificering av vad de menar är faktafel och att granskning av en kommunal chefs agerande i en mycket viktig fråga som angår väldigt många är just det vi anser att media ska göra. En trevlig artikel om en eventuell runsten i Valsjöbyn, som en av de undertecknade skrivit, lades då ut. Vi har dock fortfarande inte fått det efterfrågade beslutet att plocka bort alla JT:s nyheter om kommunens markaffärer. Och detta väljande och vrakande bland JT:s nyheter bryter fortfarande mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Östersunds-Postens artiklar om vindaffären, som inte innehåller någon granskning alls av kommunens agerande, ligger på Krokoms nyhetsflöde.

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS