Vid flera tillfällen när Krokoms kommuns tjänstemän och politiskaledning fått kritik för sin ärendehantering, hotar de med att polisanmäla medborgarna och ibland skrider tjänstemännen till verk, så skedde i fallet med fäbodbrukaren Anita Myhr, där tjänstemannen Tom Larsson var ansvarig för polisanmälan.
Vid flera tillfällen när Krokoms kommuns tjänstemän och politiskaledning fått kritik för sin ärendehantering, hotar de med att polisanmäla medborgarna och ibland skrider tjänstemännen till verk, så skedde i fallet med fäbodbrukaren Anita Myhr, där tjänstemannen Tom Larsson var ansvarig för polisanmälan.

Allvarliga brister i Krokoms kommuns ärendehantering

Muntliga arrendeavtal, tjänstemän som polisanmäler företag, fel underlag i befolkningsstatistiken, uppgörelser om nya industrier och så vidare. Listan kan göras lång på omfattande ärenden där tjänstemännen på Krokoms kommun inte diariefört sina beslut. Något som gör det omöjligt för medborgarna att få insyn i kommunens verksamhet.

Publicerad

Som Jämtlands Tidning skrivit om i tidigare artiklar har Krokoms kommun stora problem med sin ärendehantering. Handlingar som begärs ut påstås inte finnas för att veckor senare dyka upp. Kommunens tjänstemän skyller på fel i datorsystemen och missförstånd i kommunikationen till medborgarna. Som svar på medborgarnas kritik använder kommunen också metoden hot att polisanmäla.

När Jämtlands Tidning begärde ut CV och anställningshandlingar för tjänstepersoner, tog det tio dagar att få ut dessa men de var då inte kompletta. Endast handlingar för en av två tjänstepersoner kunde lämnas ut. I jämförelse tar det fyra timmar att få ut mer omfattande material från Åre kommun.

Marit Broström som är HR-konsult på Krokoms kommun skriver som förklaring i ett mejl:

”Eftersom rutinerna för dokumenthantering har förändrats under åren finns inte alltid komplett ansökan att tillgå.”

Vid ett annat ärende som Jämtlands Tidning fått ta del av gällde det åtgärder på statens väg Rönneforsvägen i Kaxås, där föräldrar under flera år krävt en säker övergång för skolbarnen.

När tjänstemännen tog fram underlag hävdade man enligt sin karta att det endast fanns tre barn boende som var i behov av en säker övergång. Dessutom var det fel i kommunens underlag när det gällde antalet permanent boende i området, enligt tjänstemännens underlag fanns endast ett fåtal permanentboende i Kaxås. I verkligheten fanns det 55 barn under 16 år boende i området på södra sidan som var beroende av en säker övergång över den statliga vägen. När medborgare konstaterade att det var fel i kommunens underlag, då blev tjänstemännen arga och det blev upp till medborgarna att bevisa att tjänstemännens underlag var felaktigt. När kommunens tjänstepersoner blivit överbevisade skyllde dessa på att de hade fel i sina datorsystem där de hämtade sin information.

När Jämtlands Tidning får tips om att kommunen ska arrendera ut sin mark för vindkraft och förhandlar med Vattenfall och Affloardal Energi om ett avtal så begär Jämtlands Tidning den 21 oktober ut mejlloggorna för korrespondensen mellan vindkraftsbolagen och kommunens tjänsteperson. Efter åtskilliga påtryckningar får tidningen besked om att det inte finns några brev eller mejl mellan aktörerna, detta i ett skriftligt svar från Jonas Törngren kommunchef. I samtal med kommunens IT-chef bekräftas kommunchefens uppgifter – att det inte förekommit någon skriftlig utväxling mellan aktörerna och kommunens tjänstepersoner. Men den 4 november alltså 23 dagar efter begäran får vi ett mejl från kundcenter att det finns en logglista på mejl som förekommit mellan kommunens tjänsteperson och vindkraftsaktörerna. Kommunen skyller på att de ”nyligen driftsatt ett nytt e-postloggsystem” som orsakade att de inte fick fram uppgifterna tidigare.

I ett annat ärende där det gällde kommunens mark i Ås som arrenderats ut till ett hundträningsföretag som skulle stängsla in ett friluftsområde, hade Tomas Nilsson ingått ett muntligt avtal med den privata aktören. När Åsborna begärde ut avtalet visade det sig att det inte fanns något sådant utan att det handlade om ett muntligt arrrendeavtal som fastighetschefen Tomas Nilsson ingått. Efter insändare i tidningen där Åsborna uppmärksammade kommunen på att det inte fanns något skriftligt arrendeavtal och efter att de försökt få ut avtalet så ändrade sig kommunen och meddelar via sms att planerna nu ”lagts på is.” Kommunchefen Jonas Törngren skriver i ett mejl till tidningen:

”Avtalen ska vara skriftliga. Däremot föregås avtalsskrivandet av muntliga diskussioner vilket ibland kan leda till intrycket att allt är klart.”

I samband med att kommunen polisanmäler fäbodbrukaren Anita Myhr i fjol blir beskeden för hur detta gått till än mer förvirrande för allmänheten. Detta då det saknas diarieförda handlingar och diariefört beslut om att en polisanmälan ska göras. Enligt ett mejl till Jämtlands Tidning skrivet av Tom Larsson är det nämnden alltså politikerna som beslutat att anmäla fäbodbrukaren Anita Myhr för brottsmisstankar till åklagarmyndigheten. När Jämtlands Tidning sedan ber att få ut protokollet (som enligt lag ska vara diariefört) från den politiska nämnd där beslutet fattats att Anita Myhr ska polisanmälas. Då svarar Tom Larsson: ”Det finns inget politiskt beslut som ligger till grund för anmälan och därför heller inget protokoll eller diarienummer.”

Tom Larsson slår också fast följande:

”Det går inte att dra tillbaka en anmälan om brottsmisstankar när de väl har gjorts.”

TEXT: LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS