Kommunalrådet Björn Hammarberg (M) är svärson till Per-Lennart Persson och gift med Anna-Carin Hammarberg, företrädarna för Affloardal Energi. Han anmälde jäv när det första avtalet ingicks 2014. Han skriver nu på sin öppna fb: ”Att nu en tidning grovt brister i både journalistisk sedlighet, grundläggande samhällskunskap samt källgranskning och faller ut i personangrepp och populistiska utspel mot enskilda tjänstemän är ju oerhört osmakligt och kanske rent av brottsligt!”
Kommunalrådet Björn Hammarberg (M) är svärson till Per-Lennart Persson och gift med Anna-Carin Hammarberg, företrädarna för Affloardal Energi. Han anmälde jäv när det första avtalet ingicks 2014. Han skriver nu på sin öppna fb: ”Att nu en tidning grovt brister i både journalistisk sedlighet, grundläggande samhällskunskap samt källgranskning och faller ut i personangrepp och populistiska utspel mot enskilda tjänstemän är ju oerhört osmakligt och kanske rent av brottsligt!”

Vindkraftbolag betalade inte arrende – förrän avtalet löpt ut

Per-Lennart Persson på Affloardal Energi har inte betalat arrendeavgiften under fyra av de fem år som kommunen arrenderat ut mark åt honom för vindkraft. Efter det att avtalet löpt ut, har bolaget betalat arrendet för 2019 och 2020, då avtalet förfallet. Bolaget har inte heller lämnat in de årliga rapporter om projektläget, vilket är villkorat i avtalet.

Publicerad

Som Jämtlands Tidning rapporterat om i tidigare artiklar, råder det stor förvirring runt det avtal som kommunledningen ingick med Affloardal Energi år 2014. Detta bolag drevs då av Anna-Carin Hammarberg, moderat politiker i Krokoms kommun. Syftet med avtalet var att låta bolaget använda kommunens mark i västra Offerdal för vindkraftsexploatering. Avtalet förföll vid årsskiftet 2018/2019. Kommunchefen Jonas Törngren bekräftar i ett mejl att det i dagsläget inte finns något avtal med bolaget:

”Avtalet är inte förlängt men en samlad bedömning om att förhandling om förlängning skulle inledas gjordes av samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen efter möte med Affloardal och Vattenfall,” skriver Törngren i ett mejl.

När Jämtlands Tidning begär ut kundreskontra över inbetalningarna visar det sig att arrendatorn Affloardal Energi inte betalat arrendeavgiften under fyra av de fem år som avtalet gällt. Däremot har bolaget betalat för arrende för åren 2019 och 2020 - när marken inte arrenderades ut alls.

Efter artiklar om tjänstemännens avtal med bolaget i Jämtlands Tidning, kallades ansvariga tjänstepersoner Ulla Schill och Tomas Nilsson till samhällsbyggnadsnämndens möte i onsdags. Detta för att reda klarhet i det kommunala vindkraftsarrendet. Enligt källor som var med på mötet, togs även frågan om det obetalda arrendet upp. Ulla Schill sa då, att det var kommunen som glömt skicka fakturor men att det nu i efterhand skulle faktureras. Dock har Ulla Schill attesterat och skickat fakturor till bolaget när det inte funnits något avtal under 2019 och 2020.

Enligt avtalet ska Affloardal Energi också lämna in rapporter varje år om hur projektet fortlöper, detta så att allmänheten ska få insyn i planerna. ”Kommunen har inte begärt in några rapporter,” skriver Jonas Törngren i ett mejl när vi begär att få ut dem.

Kommunen har alltså varken krävt betalt eller begärt in rapporter av arrendatorn. Jämtlands Tidning har sökt Ulla Schill för en intervju som förklarar varför hon inte skickat fakturor till bolaget under avtalet och varför hon skickat fakturor när avtalet löpt ut, samt varför rapporter inte begärts in. Men Ulla Schill har avböjt att medverka. Hon svarar inte heller på det mejl som Jämtlands Tidning skickat med frågor om varför Affloardal Energi inte behövt betala arrendeavgift och rapportera och varför bolaget fakturerats 2019 och 2020 när det inte funnits något avtal.

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS