Kommunens fastighetschef Tomas Nilsson har sekretessbelagt det avtal han tagit fram med ett bolag om nyttjande av kommunens mark för 16 vindkraftverk.
Kommunens fastighetschef Tomas Nilsson har sekretessbelagt det avtal han tagit fram med ett bolag om nyttjande av kommunens mark för 16 vindkraftverk.

Beslut om direktupphandling saknas i Krokom

Underlag för direktupphandling gällande juridiskt ombud saknas i kommunens vindkraftsaffär. Överenskommelsen med Maqs advokatbyrå gjordes via mejl av Krokoms kommuns fastighetschef Tomas Nilsson.

Publicerad

Jämtlands Tidning begärde för ett par veckor sedan ut beslutsunderlaget för direktupphandlingen av den Stockholmsbaserade advokatbyrå som skulle ta fram ett nytt avtal till Affloardal Energi och Krokoms kommun. Det visar sig att det inte finns något beslut om en direktupphandling utan det är fastighetschefen Tomas Nilsson som genom en mejlkontakt anlitat advokatbyrån. Tomas Nilsson skriver i beställningen:

”Hej Jessica! För ett antal år sedan hjälpte du mig (och Krokoms kommun) med att arbeta fram ett arrendeavtal för vindkraft. Nu har vi en annan arrendator (Vattenfall) som har sina önskemål om hur arrendeavtalet bör vara utformat. Min undran är om du har möjlighet att hjälpa mig även denna gång? Det jag behöver hjälp med är att bevaka så vi inte hamnar i en sämre position jämfört med befintligt avtal, belysa vilka skillnaderna är mellan avtalen och om det är något vi bör försöka få till en ändring på” Mvh Tomas Nilsson

31 500 kronor har Maqs advokatbyrå fakturerat hittills för avtalet, enligt uppgifter från kommunen.

Mejlet skrevs den 29 november 2019. Jämtlands Tidning har begärt att få ut det färdiga avtalet som samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om den 3 december. Avtalet gäller byggnation av vindkraft på kommunens mark i västra Offerdal. Men enligt Tomas Nilsson är avtalet sekretessbelagt. Han skriver:

”Efter vår sekretessprövning har vi med stöd av 19 kap 3§ offentlighet och sekretesslagen (OSL) sekretessbelagt bilagorna i mailen.” (bilagorna är avtalet, reds anm)

Lagen som Tomas Nilsson hänvisar till gäller upphandlingsärenden. Då det inte gjorts någon upphandling angående arrendet har Jämtlands Tidning överklagat beslutet att sekretessbelägga avtalet.

Avtalet gäller ett markarrende där kommunens markområde i Nordbyn omfattar cirka 800 hektar om 16 verk och där varje vindkraft kräver mellan 10 och 12 hektar. Totalt är planen att bygga 70 vindkraftverk.

LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS