Välbesökt möte i Valsjöbyn när ortsbor bjöd in politiker om skolan

VALSJÖBYN (JT) I torsdags förra veckan bjöd byalaget plus ortsborna i Valsjöbyn in Krokoms kommuns politiker till ett möte om skolans framtid. En infekterad fråga med många oklarheter och politiska beslut som oroat invånarna senaste månaderna.

Mötet med politikerna hölls i föreningslokalen Varglyan intill skolan. En skola, som efter ett överraskande beslut i Barn och Utbildningsnämnden i höstas, hamnat i blickfånget. Detta när nämnden beslutade om att det skulle byggas en ny skola i Rötviken drygt en mil från Valsjöbyn, vilket skulle innebära att kommunens skola i Valsjöbyn skulle läggas ned.

Beslutet kom som en överraskning för invånarna som inte hört något om att det fanns planer på att lägga ner skolan i Valsjöbyn för att bygga en ny i Rötviken.
– Vi fick läsa om detta i Jämtlands Tidning och sedan dess har byalaget engagerat sig för att få klarhet i varför politikerna vill stänga en välfungerande skola, säger Mikael Hallqvist i byalaget.

Så i torsdags blev det äntligen möjligt att få politikerna att träffa byalaget och ortsbor för att titta på skolan. Att just titta på skolan var ett viktigt syfte med mötet, detta för att det bland politikerna cirkulerar ett rykte om att skolan är i behov av omfattande renoveringar.
– Vi är nöjda att vi fick träffa politiker från flera partier. Men vi är samtidigt skrämda över hur det här har gått till, att beslut tagits utan att vi som berörs fått någon information, säger Eva Andersson, en av initiativtagarna till mötet.

I diskussionerna om skolans framtid har det från politikerna påståtts att skolan är i dåligt skick och att det måste till kostsamma renoveringar för att göra lokalerna ändamålsenliga. Detta är en bild som ortsborna inte delar. Därför ingick det i mötesprogrammet en rundtur på skolan, för att visa och inspektera både inomhus- och utomhusmiljön.
– Det som förvånar oss är att Centerns företrädare som var med på mötet inte ville följa med och titta på skolan. De sa att de inte hade tid och de stannade här bara en timma, säger Karin Hallqvist som tidigare arbetat som lärare på skolan.

En politiker som hade tid att se skolan var Marie Svensson, Vänsterpartiet, hon blev positivt överraskad.
– Skolan är i bättre skick än vad jag fått information om. Det är en fin skola. Det är värdefullt för mig att få vara med på mötet idag och se skolan och träffa invånarna i Valsjöbyn, säger hon.

Var då ortsborna nöjda med de besked som tillresta politiker gav dem?
– Vi fick inga nya besked. Men det är bra att det ska tas ett nytt beslut om att man ska ta tillbaka förslaget om att bygga en ny skola i Rötviken. Detta i väntan på att en utredning ska bli klar, säger Mikael Hallqvist i byalaget.
– Jannike Hillding, Moderaternas representant, berättade också att hon kommer att lägga fram ett förslag i Barn och utbildningsnämnden att förskolan i Rötviken flyttas över till Valsjöbyns skola år 2023 så att verksamheterna samordnas, säger Mikael Hallqvist. Ett förslag som ortsborna välkomnar.
– Vi hoppas på större transparens i samband med att kommunen gör en ny utredning. Att även vi som berörs får vara delaktiga, säger Karin Hallqvist.

Det som fortsatt oroar ortsborna är den felaktiga informationen som kommit politikerna till del, där det påstås att skolan är i dålig och i behov av stora renoveringar. Ingen på mötet kunde uppge hur kommunen kommit till denna slutsats. Inte ens politikerna själva.

– Det är klart att skolan är ju inte nybyggd men den är väl underhållen och helheten är bra. Det är inga stora renoveringsbehov som behövs, säger Karin Hallqvist.

Kommunens utredning om skolan och förskolan i Valsjöbyn ska vara klar den första september i år.

KARIN BÅNGMAN

Powered by Labrador CMS