Händelsen med sexuellt utnyttjad elev utagerad enligt Birka folkhögskolas ledning

KROKOM (JT) Region Jämtland Härjedalens rapport om en lärare som utnyttjat en elev sexuellt på Birka Folkhögskola visar att skolan vidtagit de åtgärder som faller inom juridiken. Ann-Kristin Jonsson som är ny rektor anser därmed att frågan är utagerad.

Publicerad
Ann-Kristin Jonsson är ny rektor på Birka Folkhögskola. Hon menar att skolledningen gjort vad de kan utifrån lagen när det gäller händelsen med en sexuellt utnyttjad elev.
Ann-Kristin Jonsson är ny rektor på Birka Folkhögskola. Hon menar att skolledningen gjort vad de kan utifrån lagen när det gäller händelsen med en sexuellt utnyttjad elev.

Som Jämtlands Tidning tidigare berättat är flera av skolans elevorganisationer kritiska till skolledningens hantering av ärendet där en av studenterna utnyttjades sexuellt av en 20 år äldre lärare. Eleverna efterfrågar en omplacering eller ett avskedande av läraren som arbetar kvar på skolan.

Nu har Jämtlands tidning tagit del av den rapport som personalavdelningen på Region Jämtland Härjedalen sammanställt med anledning av händelserna. Av rapporten framgår det att skolledningen vidtagit de åtgärder som varit möjliga utifrån lagstiftningen.

När den utsatta eleven genom kuratorn berättade om händelserna kontaktade arbetsgivaren en jurist på SKR Sveriges kommuner och regioner. Enligt dennes bedömning har det som skett inte varit olagligt. ”Två myndiga personer som har fattat ett gemensamt beslut, eftersom läraren inte är hennes lärare, ej betygsättande så uppstår inget beroendeförhållande,” konstaterar juristen.

Eleven som under alkoholpåverkan utnyttjats krävde att läraren skulle avskedas. Men eftersom händelsen inträffade efter arbetstid är det inte tillräckligt för ett avsked.

Läraren fick en skriftlig tillrättavisning av skolledningen. Han fick också flytta ut från sitt boende på Birka då han brutit mot reglerna om alkoholförbud på skolområdet.

Den drabbade eleven slutade på Birka, hon fick tre psykologsamtal under våren.

Ann-Kristin Jonsson som är ny rektor på Birka Folkhögskola sedan några veckor tillbaka anser att frågan nu är utagerad.

– För mig är ärendet avslutat. Regionen har gjort en internutredning och skolan har vidtagit de åtgärder som de kan göra utifrån lagen, säger hon.

Ann-Kristin Jonsson säger också att hon känner till att skolans elevorganisationer uttryckt oro över att läraren är kvar på skolan.

– Jag har nyss börjat mitt arbete här, jag har tagit del av oron och bemött elevernas frågor och hänvisat till det som gjorts och den internutredning som genomförts, säger Ann-Kristin Jonsson.

– Skolan har hållit sig till de lagar och regler som gäller och därmed är detta utagerat.

Att händelserna skulle skada Birka Folkhögskolas varumärke, något som eleverna påpekat, håller Ann-Kristin Jonsson inte med om.

Det har inte påverkat söktrycket hos oss, utan vi har på vissa utbildningar högre söktryck i år än förra läsåret, säger hon.

Powered by Labrador CMS