Locka hit verksamhet som bränner el skapar inte arbetstillfällen

KROKOM (JT) Elintensiv verksamhet som serverhallar ger i sig inga arbetstillfällen eller skatteintäkter. Men det kan ge synergier till andra företag som i sin tur kan ge arbetstillfällen. Det är entreprenören Mikael Östlings erfarenhet efter att i några år ha hyrt ut industrilokaler till datalagring så kallade noder för kryptovaluta.

Publicerad
Mikael Östling visar de tomma hyllorna där det tidigare stod datorer. När det visade sig att det utländska bolaget behövde åtgärda elfel i sin serverhall, packade de ihop datorerna och drog. Efter sig lämnade de stora hyresskulder och obetalda elräkningar.
Mikael Östling visar de tomma hyllorna där det tidigare stod datorer. När det visade sig att det utländska bolaget behövde åtgärda elfel i sin serverhall, packade de ihop datorerna och drog. Efter sig lämnade de stora hyresskulder och obetalda elräkningar.

– Man ska komma ihåg att det här är aktörer som jagar slantar, utländska företag som inte är intresserade av att utveckla verksamheter lokalt. De behöver lokaler för att ställa upp sina datorer och servrar. De startar ett svenskt aktiebolag med datorerna som enda tillgången, när de sedan väl är på plats sköter verksamheten sig själv, säger Mikael Östling som äger en stor industrifastighet i Västjämtland där han hyr ut lokaler till olika företag. Här finns verksamheter som husfabrik, plåtslagare, eventbolag och också serverhallar för kryptovaluta. Totalt är ett tiotal personer sysselsatta inom det gamla industriområdet, men det är inte serverhallarna som genererar dessa arbetstillfällen utan det är övriga företag.

Mikael visar en varm lokal med fläktar och stålhyllor, här står blinkande servrar prydligt på rad, alstrar värme och digitala transaktioner.

Mikael Östlings industrilokal är lämpligt som datorhall för att fastigheten har ett eget ställverk som ger stabil elförsörjning.
Mikael Östlings industrilokal är lämpligt som datorhall för att fastigheten har ett eget ställverk som ger stabil elförsörjning.

– Så här ser det ut när det fungerar. Det här är mining för kryptovaluta och här går transaktionerna i kedjor. Datorerna sköter jobbet.

– Nu ska jag visa dig hur det ser ut när det inte fungerar.

Vi går in i en ny hall. Här står hyllor på rad med löst hängande sladdar, kablage och aggregat, tomma kartonger och fläktar som står stilla.

– Här tog verksamheten slut på en dag. Företaget lämnade flera miljoner i skuld efter sig och en kostnad för mig som hyresvärd.

Hyresgästen var ett stort etablerat utländskt bolag som tjänar massor av pengar. Det visade sig att de inte installerat datorerna korrekt enligt el-standard och bolaget blev därför uppmanade att rätta till felen och göra de investeringar som behövdes, annars skulle elen stängas av.

– Då var de inte intresserade av att ta kostnaden för detta, utan de drog.

Det gäller därför att välja rätt aktörer.

Att det för Mikael Östling blev företag inom datalagring och kryptovaluta som också blev hyresgäster beror på att hans lokaler lämpar sig för den typen av verksamhet.

– Jag annonserade om lediga lokaler på en plattform där jag vet att den här typen av företag finns och på den vägen är det. Min industrilokal är lämplig för den här typen av verksamhet då vi har ett eget ställverk som ger säker eldrift.

Den erfarenhet han har idag av elintensiv verksamhet delar han gärna med sig av till projektet Power Region.

– Att bara locka hit någon som bränner el är en värdelös affär för regionen och medborgarna. Att bygga nya lokaler för en verksamhet som bara bränner el är inte heller affärsmässigt försvarbart. Däremot vore det värt att testa de synergier som går att skapa med den typen av verksamhet. Jag skulle gärna vilja att Regionen använde sina projektpengar till att göra testballonger och investera i befintliga lokaler som redan finns.

– Elintensiv verksamhet som datalagring ger inga arbetstillfällen i sig, däremot blir det mycket spillvärme som kan användas för att utveckla andra företag. Hos oss värmer datahallen upp övriga lokaler där vi har hyresgäster. Spillvärmen kan användas till fjärrvärme, men den kan också användas till exempelvis växthus för odlingar, säger han.

Han menar också att det är naivt och tro att man kan locka hit elintensiva företag med motiveringen att vi har mycket el och att den är billig.

Vår el är dyr om man köper den från Jämtkraft, då finns det billigare el hos andra leverantörer i andra delar av landet.

För nya etableringar är det mer kostnadseffektivt att identifiera befintliga industrilokaler och investera i dessa. Låt pengarna verka lokalt där det redan finns förutsättningar och idéer för synergier. Dessutom är det många företag i den här branschen som hellre har sin lagring utspridd än att ha allt på ett ställe, man behöver inte en egen jättehall. På så sätt sprids riskerna, om det blir ett större avbrott. Det bolagen vill ha är billiga, säkra och funktionella lokaler att ställa sina datorer och servrar i.

– Det som är viktigt om man vill skapa utveckling är att se vilka synergier som finns, detta eftersom lagringen i sig inte ger arbetstillfällen. När datorerna väl är på plats sköter de sig själva. Den spillvärme som vi får skulle räcka till att värma upp 50 000 kvadratmeter växthus för odling, något som skulle ge arbetstillfällen, säger Mikael Östling.

Mikael Östling ser att det framåt kommer att finnas ett stort behov av elkrävande serverhallar, inte minst med framväxande AI – Artificiell Intelligens.

– De behöver stor datorkapacitet för beräkningar och dessa datorer måste stå någonstans. Sedan har AI ett mer långsiktigt upplägg som är sunt. AI bygger på beräkningar och där säljer bolagen en del av datorernas kapacitet, något vi alla har nytta av, säger Mikael Östling.

Powered by Labrador CMS