Direkt efter beslutet om avtalet i samhällsbyggnadsnämnden hölls en digital presskonferens. Där samhällsbyggnadsnämndens presidium medverkade närmast på bilden Leif Jonsson (S) som reserverade sig mot beslutet och Olof Wallgren (C) som röstade för att avtalet ska avslutas och inte förlängas.
Direkt efter beslutet om avtalet i samhällsbyggnadsnämnden hölls en digital presskonferens. Där samhällsbyggnadsnämndens presidium medverkade närmast på bilden Leif Jonsson (S) som reserverade sig mot beslutet och Olof Wallgren (C) som röstade för att avtalet ska avslutas och inte förlängas.

Krokoms kommun säger upp vindkraftarrendet i Offerdal

Efter Jämtlands Tidnings avslöjande sägs markarrendet för Affloardal Energi upp. Förhandlingarna om ett nytt avtal avslutas.

Publicerad

På torsdagen beslutade en så gott som enig samhällsbyggnadsnämnd att säga upp det nuvarande arrendet och avsluta förhandlingarna om ett nytt med Affloardal Energi och Vattenfall. Det gäller kommunens mark i Nordbyn i västra Offerdal. Samtidigt gavs besked om att kommunen ska göra om vindbruksplanen.

Läs mer: Lokalt bolag tjänar många miljoner på ett vindkraftavtal i Offerdal

Flera olika intressegrupper har engagerat sig i frågan som skulle få konsekvenser för flera aktörer i området som rennäringen, inflyttningsprojekt och turistföretagen. På torsdagen låg frågan om avtalet på Samhällsbyggnadsnämndens bord för beslut. Tjänstepersonerna hade tre förslag för beslut: Ett - att fortsätta förhandlingarna och ingå ett nytt avtal med Affloardal Energi, två - att pausa förhandlingarna i väntan på ny vindbruksplan, tre - att säga upp nuvarande avtal och avsluta fortsatta förhandlingar om ett nytt avtal. En nästan enig samhällsbyggnadsnämnd valde tredje alternativet, att säga upp och avsluta förhandlingarna om ett nytt avtal med Affloardal Energi.

På efterföljande presskonferens på torsdagen framkom det att Leif Jonsson socialdemokrat som enda ledamot reserverat sig mot beslutet. Han hade hellre sett att kommunen gått vidare med nytt avtal med Affloardal Energi.

– Det var mitt första alternativ sedan hade jag också kunnat tänka mig alternativ två att pausa fortsatta förhandlingar tills en ny vindbruksplan tagits fram. Min åsikt är att vindkraft ger kapital och många arbetstillfällen både på kort och lång sikt, sa Leif Jonsson på presskonferensen.

Kjell Sundman (KD) som är 1:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden ansåg att samernas intresse trumfade övriga argument.

– Vi i Kristdemokraterna är väldigt mycket för äganderätten, att markägare ska få bestämma över sin mark, men i det här fallet trumfar rennäringen detta. Vi har bestämt oss för att kämpa för samernas renbete. Samerna har det redan svårt med yttre påverkan som rovdjur, sa Kjell Sundman.

På frågan om hur mycket opinionen påverkats av att den nystartade föreningen Livskraft i Offerdal fått in 1000 namnunderskrifter på bara några veckor svarade ordförande Olof Wallgren (C) så här:

– Självklart är det så att opinionen påverkar oss. Vi ser att den här frågan engagerar. Själv har jag säkert fått 15 mejl från ortsbor och som politiker påverkas man av det.

Nu kommer den allmänna frågan om vindkraft i Krokoms kommun att hanteras av kommunfullmäktige med förslaget att göra om den 10 år gamla vindbruksplanen i kommunen. Detta ska det beslutas om på nästa kommunfullmäktigemöte som inte är förrän i mars nästa år.

– Det är ett omfattande arbete att göra om vindbruksplanen det kan ta ett till 1,5 år men det är en tydlig instruktion som vi fått av länsstyrelsen och det beslutat kommunfullmäktige om, säger Olof Wallgren.

Då står kommunens politiker inför en ny mandatperiod - kan det bli så att vindkraften kommer att segla upp som den stora frågan inför nästa val?

– Så kan det mycket väl bli men vi hoppas att det blir andra frågor, för det finns så mycket viktiga valfrågor i Krokoms kommun, säger Kjell Sundholm.

Jämtlands Tidning har sökt företrädarna Pär-Ola Säterhall och Per-Lennart Persson för Affloardal Energi för en kommentar till dagens beslut. Men de har inte återkommit.

Krokoms fastighetschef Tomas Nilsson som lagt ner åtskilliga timmar på att ta fram ett nytt avtal till Affloardal Energi, med flera möten och anlitat en extern jurist för ett nytt avtalet kommenterar beslutet så här:

– Jag har inga synpunkter på nämndens beslut utan fortsätter att verkställa det våra politiker beslutar om.

KARIN BÅNGMAN OCH LOTTE MJÖBERG

Powered by Labrador CMS