Utdrag ur Affloardal Energis bestridanden, där bolaget hotar kommunen om ett stort skadestånd. Hur ska kommunen komma ur det här avtalet? Samhällsbyggnadsnämnden röstade ju nej till förlängning vid sitt möte i december.
Utdrag ur Affloardal Energis bestridanden, där bolaget hotar kommunen om ett stort skadestånd. Hur ska kommunen komma ur det här avtalet? Samhällsbyggnadsnämnden röstade ju nej till förlängning vid sitt möte i december.

Affloardal Energi hotar Krokoms kommun med skadestånd i mångmiljonklassen

Vindbolaget Affloardal Energi hotar nu stämma kommunen på 50 miljoner alternativ flera miljarder för ”ägandeintrång”. Bolaget anser att kommunen förbrukat sin vetorätt och rätt att göra en ny vindbruksplan.

Publicerad

 Affloardal Energi hävdar att arrendeavtalet fortsatt är giltigt. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Olof Wallgren (C) ser det som okunskap.  

Juristen Patrik Mosten, tillika markägare i området där Affloardal Energi vill bygga storskalig vindkraft, har anlitats för att föra bolagets talan. Det gamla avtalet med Affloardal Energi från 2014 som förhandlades fram av tjänstemannen Tomas Nilsson och beslutades om i Samhällsbyggnadsnämnden när Linus Kimselius (M) var ordförande fortsätter gäcka kommunen. Det var Linus Kimselius som skrev under avtalet. Anna-Carin Hammarberg, som numera också är moderat politiker, företrädde Affloardal Energi och skrev på för bolagets räkning. I slutet av förra året beslutade politikerna i nuvarande samhällsbyggnadsnämnd att avsluta förhandlingarna om ett fortsatt avtal med Affloardal Energi. Nu hävdar Affloardal Energi att avtalet fortfarande gäller och att kommunen inte sagt upp det.

– Affloardal Energi har diskuterat hela 2019 och hela 2020 om avtalet, dörren är öppen om hur många vindkraftverk som ska byggas. Plötsligt tvärvänder kommunen och hävdar att de sagt upp avtalet, men det är ingen giltig uppsägning, säger Patrik Mosten.

Enligt honom kan kommunen inte säga upp avtalet överhuvudtaget till omedelbart upphörande.

– Uppsägningen innebär inget mer än att avtalet upphör tidigast år 2049, säger han.

– Om kommunen skrivit att kontraktet (avtalet) förfallit och att det inte längre gäller, då hade det varit mer begripligt. Men nu har kommunen beslutat att inte förlänga kontraktet och att inte inleda nya förhandlingar, därmed erkänner de att det finns ett giltigt avtal till och med år 2049, säger Patrik Mosten.

Han hävdar också avtalets konstruktion medför att kommunen fram till 2049 förbrukat sina möjligheter att utan avtalsrättsliga konsekvenser använda till exempel sitt veto eller göra en ny vindbruksplan för området.

– Kommunen har ingått ett avtal om att marken ska användas för vindkraft, då kan de inte senare besluta om ny vindbruksplan som säger något annat eller använda sitt veto, i så fall blir det avtalsbrott och då har motparten rätt till skadestånd, säger Mosten.

I det avtal som ingicks 2014 förband sig arrendatorn – Affloardal Energi- att betala den årliga arrendeavgiften, vilket inte gjordes under tre år, utan det betalades in i efterskott. Enligt avtalet ska arrendatorn också lämna in årliga rapporter till kommunen, där arrendatorn beskriver hur arbetet med vindkraften fortskrider, detta har inte heller gjorts. Det finns inga diarieförda noteringar varken muntliga eller skriftliga att Affloardal Energi har lämnat rapporter till kommunen. I avtalet står också att det ska ha byggts minst ett vindkraftverk inom fem år, något som inte skett. Om inte detta uppfylls måste arrendekontraktet omförhandlas för att fortsatt vara giltigt, står det i avtalet.

– Samtliga arrendeavgifter har betalts i tid i enlighet med de fakturor med förfallodag som kommunen ställt ut, påstår Mosten som också hävdar att bolaget löpande lämnat muntliga rapporter. Han redogör inte för när och till vem på kommunen som fått ta del av dessa, och Jämtlands Tidning har inte fått ut något diarieförd sådan rapport eller någon notering om att de skulle ha lämnats. Enligt avtalet måste arrendatorn ha byggt minst ett vindkraftverk under de första fem åren, detta har inte uppfyllts. Mosten svarar:

– Femårskravet gäller inte före det att tillstånd kunnat meddelas vid särskilda omständigheter som nu uppkommit. Samhällsbyggnadsnämnden har i december 2020 till och med i ett beslut uttryckt att avtalet var gällande alltjämt.

Patrik Mosten har kallat kommunen till förhandlingsbordet och då handlar det om befintligt avtal och en avtalsförlängning efter 2049.

Samhällsbyggnadschefen Ulla Schill meddelar:

– I nuläget inväntar vi kommentarer från vår jurist i detta ärende.

Affloardal Energis bestridande är ställt till Olof Wallgren som är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, han säger så här:

– Min uppfattning var att det inte fanns ett giltigt avtal när vi politiker beslutade om det på förra mötet. Jag har gett uppdraget till Tomas Nilsson att ha kontakt med jurist för att få klara besked om detta.

Motparten hävdar ju att avtalet gör att kommunen har avtalat bort sin rätt att använda sitt veto och ta fram en ny vindbruksplan?

– Jag har inte på länge träffat en så okunnig jurist vilket jag också sa till honom när han medverkade på kommunens vindkraftsmöte för någon vecka sedan.

Han blandar ihop alla kort, tillståndsprocessen, kommunens roll och översiktsplanen.

När det gäller att Affloardal Energi betalat sin arrendeavgift i efterskott säger Olof Wallgren så här:

– Som arrendator borde man reagera om man inte får faktura och höra av sig. När det gäller de rapporter som ska lämnas in årligen så är det första gången jag hör att de skulle ha lämnats in muntligt.

På tisdagen hade Olof Wallgren också ett möte med bland andra tjänstemannen Tomas Nilsson för att uppdatera sig.

– Det pågår samtal mellan Patrik Mosten och vår juristbyrån som vi anlitat, Maqs i Stockholm. Exakt vad som sägs vet jag inte. Men jag anser att Patrik Mosten dragit helt felaktiga slutsatser. Man kan inte förhandla bort det kommunala vetot eller säljer bort det bara för att man haft ett arrendeavtal. Det är mycket möjligt att Patrik Mosten provar att stämma kommunen, men vi känner oss trygga, säger Olof Wallgren och avslutar med att säga:

– Som jag uppfattar det finns det idag inget affärssamarbete mellan Afflorardal Energi och kommunen.

KARIN BÅNGMAN OCH LOTTE MJÖBERG

Powered by Labrador CMS