Rut och Nils-Erik på Barkabystigen.
Rut och Nils-Erik på Barkabystigen.

Krokomsbostäder: ersättningslägenhet inte samma sak som flytt ”Ordvrängeri, de vill ju ha ut oss i vilket fall som helst” säger Rut och Nils-Erik

FÖLLINGE (JT) Rut Malmquist, 93, och Nils-Erik Carlsson, 89, ska för en okänd period ut ur de lägenheter som de hyr av Krokombostäder på Barkabystigen i Föllinge. Men vd Linus Ekqvist menar att det inte handlar om någon flytt utan om ersättningsbostäder. ”Ordvrängeri” anser de båda 90-åringarna.

Publicerad

Rut tillägger upprört:

–Som jag sa förra veckan: de får bära ut mig! De skulle själva vara 93 år och tvingas ut ur sin lägenhet. Det är en mycket stor sak för mig, Jag brukar vara stark men detta är för mycket. Jag kommer att bo kvar här, punkt och slut. Och att packa och flytta mina saker kan de inte göra utan mitt medgivande.

–Att dessutom hyran ska höjas för en anpassning som jag aldrig bett om, känns fruktansvärt för en fattig pensionär som jag. Jag brukar vara stark men nu är det för mycket för mig. Det känns som om jag inte orkar mer nu

När Jämtlands Tidning kontaktar några av ledamöterna i Krokomsbostädernas styrelse för kommentar om ärendet, blir svaren varierande. En politiker menar att det ju bara handlar om en tillfällig flytt, en annan att tomma lägenheter ska anpassas först, en tredje att det aldrig sagts att de ska ut överhuvudtaget utan att Rut och Nils-Erik missförstått det hela.

Vidare förs det fram åsikter om att undertecknad ”inte är en riktig reporter” och det frågas av flera om vem som ”läckt till media”. Det verkar vara ett känsligt ämne. Och samma dag som Jämtlands Tidning kom ut i förra veckan, hörde Krokoms kommun av sig till reportern. Krokomsbostäders VD Linus Ekqvist avbröt därefter sin semester. Han besvarade även Sören Gustavssons (Ruts och Nils-Eriks vän) mejl till honom om situationen, som legat obesvarat under några veckor.

Så här besvarar Linus frågorna som Jämtlands Tidning ställde till honom: Kan du förstå att en 93-åring och 89-åring blir mycket oroliga om de plötsligt får höra att de måste flytta, och sedan inte får tillgång till mer information?

–Absolut, men påståendet är fel i sak. Ingen har påstått eller krävt att de ska flytta. Vi har muntligt informerat dem om projektet och att det kan innebära att de under en begränsad tid får bo i en annan närliggande lägenhet (s.k. ersättningslägenhet) under tiden lägenheten renoveras. Naturligtvis ombesörjer vi det stöd och den hjälp som detta krävs, men åter igen – ingen har sagt att de måste flytta från sin lägenhet – enbart nyttja en annan närliggande lägenhet i samma byggnad under den tid som t.ex. badrummet inte går att använda.

Varför valdes just Ruts och Nils-Eriks lägenheter ut i Föllinge, till att anpassas?

–Det är inte enbart dessa två lägenheter som har valts ut. Det är totalt 8 st lägenheter på Barkabystigen som valts ut som lämpliga att modifiera så att de uppfyller kraven på tillgänglighet för att få kallas trygghetslägenheter. Fem av dessa åtta står idag tomma, medan tre för närvarande är uthyrda (varav Ruts och Nils-Eriks är två av dem).

Tycker du att ett telefonsamtal var det rätta sättet att sprida informationen till Rut?

–Vi har informerat samtliga tre hyresgäster inledningsvis via telefon, för att därefter ta ett gemensamt informationsmöte med samtliga tre berörda. Det har vi dock valt att göra när vi vet mer om själva projektet. Det gör vi inte i nuläget då vi ännu inte genomfört anbudsinfordran och således inte vet vilken leverantör och i vilken tidsrymd projektet låter sig genomföras. Bygglov tilldelades så sent som i torsdags (8 juli), så projektet kan inte sägas vara särskilt långt framskridet.

Varför har inte Rut fått någon skriftlig information, trots att hon efterfrågat det flera gånger?

–Vi kommer att gå ut med skriftlig info så snart vi har underlag för all den info som vi tycker behövs för ett skriftlig meddelande men all information vi har i nuläget har tillställts hyresgästerna via telefon. Vi värdesätter en muntlig dialog med de berörda, varför vi kommer genomföra besök efter sommaren när vi har mer kött på benen om projektets tidsramar, omfattning etc.

Kan du garantera att Rut och Nils-Erik får flytta tillbaka till sina lägenheter på bottenplanet, som de har kontrakt på?

–Absolut - ingen har påstått något annat. De mister på intet sätt sina kontrakt eller lägenheter. Vi behöver bara hitta en smidig lösning för dem under den begränsade tid som renoveringen pågår (som i sig innebär en ombyggnation av badrummet, anpassning av trösklar och dörrar m.m.)

Medför trygghetsanpassningarna några hyreshöjningar för Rut och Nils-Eriks del, eller för andra?

–Vi är väl medvetna om att graden av framgång till att få trygghetslägenheter uthyrda är att hålla hyrorna nere. En viss hyresjustering kommer det ändå att bli mest beroende på att det i ett trygghetsboende tillskapas gemensamhetsytor. Dock är hyrorna i nuläget inte fastställda då de kräver en förhandling med hyresgästföreningen, men vår strävan är att denna justering skall vara så liten som möjligt.

Vad finns det för kostnadsberäkningar för vad trygghetsanpassningarna kostar kommunen – per lägenhet eller område? Hur är budgeten upprättad?

–Anpassningarna till trygghetslägenheter är efterfrågat av kommunen, men är en kostnad som KBAB i egenskap av fastighetsägare som bolag bekostar (belastar inte kommunen). Vi har gjort en grov budget för arbetet, men det är enbart uppskattningar så kostnaden vet vi först efter upphandlingen är genomförd (en del av anpassningarna är att klassa som underhållsåtgärder vilka inte ska belasta projektet trygghetslägenheter).

Rut Malmquist och Nils-Erik Carlsson skräder inte orden kring Linus Ekqvists svar:

–Krokomsbostäder kan linda in det hur de vill, men faktum är att de vill ha ut oss ur våra lägenheter. Innebär inte det en flytt kanske? En flytt är ju alltid en flytt, säger Nils-Erik.

Ruts son Hans Brunswick bor i Göteborg. Han är mycket orolig:

–Jag märker ju att hon är väldigt uppstressad på grund av detta, men jag vill ju ha kvar morsan i livet så länge det går. Hon far så illa nu. Jag säger bara: låt de gamla bo kvar, den dag de lämnar jordelivet kan ju lägenheterna renoveras och anpassas utan problem. Jag viker mig inte en millimeter på detta!

Artikeln om Rut och Nils-Eriks problem med Krokomsbostäder har också väckt stort engagemang i Föllinge.

–Vem man än möter är det tummen upp, säger Rut.

Margareta Runnsäter är en de som bor i Föllinge. Hon är en av de många boende i byn som reagerat:

–Ja, jag blev jättearg när jag läste om Rut och Nils-Erik i förra veckan! Istället för trygghet blir det otryggt för dem. Man behandlar inte gamla människor sådär.

Linus Ekqvist är VD på Krokomsbostäder.
Linus Ekqvist är VD på Krokomsbostäder.
Powered by Labrador CMS