Köp närproducerat!

C: Att köpa närproducerat är viktigare än någonsin för jordbrukets överlevnad!

Vi lever i en tid med ökad sårbarhet genom krig, smittsamma sjukdomar, finansiella kriser m m. Det riskerar att störa vår grundläggande livsmedels- försörjning och vi har gått för långt i Sverige med att släppa ned vår själv- försörjningsgrad. I händelse av t ex importförbud är vi ganska hjälplösa. Tillgången till mat är oerhört viktig, särskilt i en krissituation.

Landsbygden är misshandlad i dag och focus ligger på de stora städerna. Det finns en för dålig intressebevakning för landsbygden och den utvecklingen går på tok åt fel håll. När gårdar läggs ned kommer markerna till slut att växa igen. Det är ingen som kommer att vilja vistas på en landsbygd som har växt igen. Ett aktivt jordbruk innebär dessutom arbetstillfällen, folk och företag måste ges förutsättningar att jobba och producera. En allmän oro för den fortsatta kostnadsutvecklingen samt osäkerhet kring konsumenternas efterfrågan på svenskproducerade produkter finns bland företagarna i i det gröna näringslivet.

Därför är det viktigare än någonsin att vi köper mat som är producerad på ett hållbart sätt i vår närhet. Eftersom det ytterst handlar om mänsklighetens och jordbrukets överlevnad kan kraven som ställs på matproduktion inte ske på bekostnad av djur och miljö. Därför kan vi inte ställa orimliga krav på hur billig maten ska vara. Om det är någon gång man behöver förmågan att agera snabbt så är det nu. Vi har alla goda skäl som behövs för att stärka förutsättningar för inhemsk livsmedelsproduktion.

En uppmaning till våra politiker och andra beslutsfattare: stötta jordbrukarna så de kan fortsätta med sin livsviktiga verksamhet, för en bättre beredskap och ett mindre sårbart samhälle. Och sist men inte minst – handla svenskt!!!

Britt Larsson

Centerkvinnorna Krokom

Powered by Labrador CMS