Kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson är glad för det starka budgetresultatet.
Kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson är glad för det starka budgetresultatet.

38 miljoner i överskott för Krokom

KROKOM (JT) Kommunens prognos för ekonomin 2021 indikerar ett överskott för år 2021 på 38,3 miljoner kronor. Budgeten för året är plus sex miljoner kronor och dessa siffror ser alltså ut att överträffas med hela 32,3 miljoner kronor. Orsakerna till detta är främst statsbidrag och högre skatteintäkter, men också även lägre avskrivningskostnader än budgeterat.

Publicerad

Kommunstyrelsen ordförande Karin Jonsson ( C) kommenterar: –Det ekonomiska resultatet är glädjande och det ger oss ett bra handlingsutrymme att genomföra de förändringar och utvecklingssteg som planeras.

Hon förklarar att om man exkluderar extrakostnader kopplade till Corona, framförallt inom socialförvaltningen, så bedömer alla förvaltningar utom Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden att man kommer att hålla budget. De båda nämnderna, BUN och SABY, indikerar däremot ett underskott i storleksordningen en miljon kronor vardera.

–Det starka resultatet i år är bra men det ger oss inte utrymme att slappna av utan vi lägger fortsatt stor vikt vid att hålla koll på kostnadsutvecklingen i kommunen. Det är svårt att sia om kommande år men bedömningen är att skatteintäkter och statsbidrag kommer att minska något och då måste vi vara redo att möta det, säger Karin Jonsson.

Socialnämnden i Krokom hade länge kämpat med stora underskott men riksdagen avsatte under pandemin många miljarder till kommunerna för ökad kvalitet inom vård och omsorg. Vidare höjdes skatten förra året med 0,50 procentenheter, och är nu 33,87 kronor, vilket är högre än den genomsnittliga kommunalskatten på 32,28 kronor. I rambudgeten för 2021 och plan för 2022-23 räknade dock tjänstemännen i höstas fel på 12 miljoner. Det ledde till att den fick tas om.

Powered by Labrador CMS