Ny plan kan rädda odlingslotterna i Odensala

Publicerad

ÖSTERSUND (JT) Långt gångna planer finns på att anlägga en ny pumpstation i Odensala, som ska förse det nya reningsverket i Minnesgärde med råvatten. Ett alternativ för placering av vattenledningarna har varit att gräva ned dem på det område i Odensala där kolonilotter idag finns, någon som kan hindra verksamheten på flera kolonilotter och fått dess ägare att protestera. Dessutom befaras att en stor del av ett rekreationsområde påverkas, något som står i strid med översiktsplanen. Nu har kommunens tjänstemän ett glädjande besked för ägarna av kolonilotterna, de bedömer nämligen att ett billigare och mer miljövänligt alternativ är att dra vattenledningarna längs strandkanten. Förslaget om ledningsdragning ska nu prövas av mark- och miljödomstolen,

Powered by Labrador CMS