Jan Karlsson, forskare, vill förstå klimatets påverkan på hur mycket växthusgaser Sveriges vattensystem avger och lagrar. Foto: Privat
Jan Karlsson, forskare, vill förstå klimatets påverkan på hur mycket växthusgaser Sveriges vattensystem avger och lagrar. Foto: Privat

Unikt forskningsprojekt i Skåarnja – undersöker hur klimatförändringar påverkar växthusgaser i vattendrag

STRÖMSUND (JT) I naturreservatet Skåarnja i nordvästra Jämtland pågår just nu ett forskningsprojekt som är unikt i sitt slag. Klimatets påverkan på vattendrag och koldioxidcykeln – utsläpp och lagring – som följer. Det som är helt nytt är att forskarna tittar på helheten för att få en enhetlig bild som inte funnits tidigare.

Publicerad

Jan Karlsson, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet och projektledare, berättar att studien går ut på att förstå hur mycket växthusgaser som släpps ut från olika vattensystem naturligt.

– I slutändan vill vi se hur klimatförändringar påverkar koldioxidomsättningen i naturen. Sjöar, bäckar och älvar släpper ut och tar upp koldioxid och metan, men de lagrar också koldioxid i sedimenten och det är viktigt att veta hur stora dessa flöden är. Då kan vi förstå hur vattendragens utsläpp av koldioxid och metan påverkas av temperaturförändringar och nederbörd exempelvis. Vi vill hur hela nätverk av vatten påverkar varandra och reagerar på klimatförändringar. säger Jan Karlsson och fortsätter:

– Traditionellt har man tittat på enskilda bäckar, enskilda sjöar, enskilda älvar, och inte tagit hänsyn till att allt är sammankopplat. Så det nya är att vi nu tittar på allt som en helhet. Vi kommer få en komplett bild på landskapsnivå hur systemen bidrar till cykeln.

Idag vet forskarna inte hur vattendragens utsläpp av växthusgaser påverkas av klimatet, och då kan man heller inte förutse hur klimatförändringar påverkar cykeln.

Man behöver kunna förutse klimatets påverkan på lagring och utsläpp av koldioxid och metan för att förstå hur vattendragen reagerar om det blir ett par grader varmare. Just Skåarnja har en väldigt bra miljö att studera sjöarna eftersom klimatet i området är relativt likadant och har stora typer av vattensystem. Tillsammans med en tekniker och en doktorand ska Jan studera sju sjöar med tillhörande flöden i Skåarnja under årets barmarkssäsong. Nästa år undersöks områden nedanför trädgränsen. Efter det ska de två följande åren ägnas mestadels till att modellera data man samlat in i matematiska modeller för att kunna testa och experimentera.

– Då kan vi exempelvis skruva lite på temperaturen för att förutse vad som händer och upptäcka vilka system som är mest känsliga, säger Jan.

Powered by Labrador CMS