LEDARE

Klart generaldirektörer ska vara jäviga

Och ha egenintressen som deras myndighet kan gynna.

Läser en ledare hos en av konkurrenterna. Det är Marcus Åsling i ÖP.

Där rasslar nog inte bara en och annan gång fingrarna fortare på tangentbordet än vad hjärncellerna snurrar.

Det har förekommit en debatt i medierna om Skogsstyrelsens generaldirektor Herman Sundqvist som äger skog tillsammans med sin hustru för tiotals miljoner kr.

Efter en träff med ansvarig minister Ibrahim Baylan (s) kom ett pressmeddelande om att generaldirektören låter skogsbruket vara vilande, bara akuta skogsvårdsåtgärder som exempelvis stormskador skulle åtgärdas.

Och det är nu det blir roligt, Marcus Åsling tycker att kritiken är löjlig!

¨Ska Skogsstyrelsens generaldirektör inte få äga eller bruka skog¨?

Är väl inte mer kontroversiellt än att Boverkets generaldirektör äger attraktiv tomtmark, skriver han och fortsätter, lika självklart ska generaldirektören för Luftfartsverket kunna ta flygcertifikat och flyga plan på fritiden.

Nu går det väl inte att jämföra äpplen och päron.

Om generaldirektören för Luftfartsverket flyger eget plan på fritiden är väl inget problem.

Liksom om generaldirektören för Trafikverket kör lastbil.

Problem blir det naturligtvis när man äger något vars värde påverkas av beslut man tar som myndighetschef.

Oavsett om man är aktiv som ägare!

Jag tror knappast att en finansminister eller Riksbankschef skulle kunna äga aktier i tex Swedbank för 10 miljoner. Oavsett om posten ligger under förvaltning av någon annan påverkas värdet av beslut som ministern eller Riksbankschefen fattar.

Vi ska naturligtvis ha breda och kraftiga rågångar mellan privat ägande och ekonomiska intressen och myndighetschefer.

Skogsstyrelsens chef ska inte ha stora skogsinnehav. Boverkets GD, stora mark och fastighetsinnehav eller Riksbankschefen stora aktieposter i tex banker.

Det säger sig själv.

Vi har ett fantastiskt bra exempel här i länet på hur en VD i ett kommunalt bolag fick driva egna affärsverksamheter vid sidan om det han var anställd för att göra och vad det ledde till!

Våra statliga myndighetschefer ska inte ha äganden som gör att frågan ens kan uppkomma om de arbetar opartiskt.

Powered by Labrador CMS