Klargöranden om Havsnäs vindkraftpark

Havsnäs vindkraftpark var den största i Sverige då den togs i drift sommaren 2010. Parken ligger i Strömsunds kommun och har en beräknad årlig produktion om 250 GWh.

Publicerad

En artikel i Jämtlands Tidning har tolkats som att vindkraftsparken inte kommer att kunna drivas vidare, av lönsamhetsskäl. Vasa Vind vill därför lämna detta klargörande.

Vi vill först betona att Vasa Vind inte är ägare av Havsnäs och alltså inte fattar beslut i ägarfrågor. Istället förvaltar Vasa Vind Havsnäs på ägarnas uppdrag.

Ägarna och långivarna har kontinuerligt stött projektet och fortsätter göra så och det är inte aktuellt att stänga ner parken. Parken är i utmärkt skick och har producerat betydande mängder förnybar el under de snart 11 år den varit i drift och förväntas göra det under många ytterligare år.

Vindkraftsparken fortsätter att generera stora nyttor både i Strömsund, för den svenska elförsörjningen och för att minska utsläppen av växthusgaser:

  • Havsnäs vindkraftpark genererar 13-14 helårsarbeten lokalt, vilket tillsammans med övriga kringtjänster är av stor betydelse för bygden.
  • Havsnäs har ett mycket gott samarbete med lokalsamhället och delar varje år ut betydande bygdemedel till bland andra byföreningar och scooterklubbar.
  • Havsnäs elproduktion, cirka 250 GWh om året, är 60 procent större än hela Strömsunds elanvändning och 14 procent av länets elanvändning. Elproduktion från Havsnäs motsvarar användningen av hushållsel i 50 000 villor.
  • Havsnäs elproduktion beräknas minska utsläppen av växthusgaser med cirka 150 000 ton om året, eftersom den tränger undan fossil elproduktion. Denna utsläppsminskning är dubbelt så stor som utsläppen i Strömsund (74 000 ton 2018) och 24 procent av utsläppen i hela länet.

Nyttan med Havsnäs vindkraftpark är alltså mycket stor. Samtidigt kan det konstateras att det är allmänt känt att många vindkraftsinvesteringar som gjordes för 10-15 år sedan har haft utmaningar. De dåvarande vindkraftverken var inte lika effektiva som de är nu, elpriset har legat på en låg nivå och stödet med elcertifikat för den förnybara elproduktionen har närmat sig noll. Det betyder att många äldre vindkraftsparker har haft finansiella utmaningar, så även Havsnäs. Som en konsekvens har det under en period genomförts en ackordsprocess med långivarna.

Det bör också påpekas att nya vindkraftsprojekt som genomförs i dag, med modern teknik, är lönsamma utan stöd, vilket bekräftas av de stora mängder investeringsbeslut som fattats under de senaste åren.

Mattias Sjöberg, Vd, Vasa Vind AB

Powered by Labrador CMS