Debatt

Öppen fritidsklubb och inskriven fritidsverksamhet i Östersunds kommun

När presidiet i Kultur- och fritidsnämnden bjöds in till möte med Barn- och utbildningsnämnden i en diskussion om att nuvarande Öppen fritidsklubb skulle övergå till en inskriven verksamhet, hade vi i Alliansen redan närt tankar om en förändrad verksamhet, som komplement till den kommande inskrivna verksamheten.

Stoppa brytning av alunskiffer

Nu har debatten om brytning av alunskiffer blossat upp i samband med att den statliga utredningen är ute på remiss. Vi hade såklart hoppats på att utredningen hade föreslagit ett förbud mot brytning av alunskiffer eftersom sådan brytning medför stor negativ miljöpåverkan.

Sälj inte ut vår gemensamma egendom!

Efter valet 2018, blev det en borgerlig koalition som tog över styret av Region Jämtland-Härjedalen. Målsättningen i sådana sammanhang brukar vara att utveckla och förbättra för invånarna i länet.

Klargöranden om Havsnäs vindkraftpark

Havsnäs vindkraftpark var den största i Sverige då den togs i drift sommaren 2010. Parken ligger i Strömsunds kommun och har en beräknad årlig produktion om 250 GWh.

Stoppa tvångsflytt av elever

Flera socialdemokratiskt styrda kommuner har redan fattat beslut där barn reducerats till verktyg i ett försök att lösa problem som den egna oreglerade invandringspolitiken har medfört.

En fråga till våra riksdagsledamöter

En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft ”exporteras” till södra Sverige och övriga Europa utan att en del av dessa enormt stora intäkter stannar kvar i den kommun som dom kommer i från, vara rimlig?

Sätt stopp för vardagsbrotten i Jämtland-Härjedalen!

Inbrott. Skadegörelse. Bluffakturor. Bit för bit stjäl de företagarnas framtidstro. Vardagsbrotten som dagligen drabbar Jämtland-Härjedalens företag fortsätter att öka - i skymundan av covid-19-krisen pågår en annan kris som staten och ansvariga myndigheter måste prioritera.  

Vet kommunpolitikerna vilka de gör affärer med?

Härom veckan kunde vi läsa att kommunägda Jämtkraft och tyska vindkrafts bolaget Nordex planerar en miljardaffär.  Nordex är mest känt i Sverige för skandalprojektet i Viksjö, där man både brutit mot miljöbalken och inte betalt de svenska byggföretagen, så att de hotas med konkurs. Låt mig här inte ens nämna skjutningen…

Ragunda och Sigtuna – samarbeta så blir det ingen social dumpning

Hej Mikael Westin och Mattias Askersson, om ni vill lösa problemet med social dumpning, då ska Ragunda och Sigtuna kommun gemensamt ta kontakt med riksdagspartierna för dom har skapat det här problemet, och bara dom kan lösa det här problemet, inte Sigtuna kommun.

Svar på insändare till majoriteten i Bergs kommun

Bergsmoderaterna värnar om kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg. Inför budget 2021 lade vi ett förslag som innebar 4,5 mkr mer till skola och barnomsorg men blev nedröstade.

Digitalisering ger ett rundare Sverige

Frågan om nedläggningar av byskolor och koncentration till stora centrala anläggningar har, under efterkrigstiden, varit en återkommande realitet. Nu kan vi förmärka en uppbromsning av strömmen mot storstäderna och en tendens till större benägenhet att vilja lämna tätorten till förmån för ett boende närmare naturen. Mot bakgrund av denna glädjande utveckling, är det med både besvikelse och förvåning jag följt den senaste tidens debatt i länets kommuner.

Räcker skogsmarken till allt?

Efter att erhållit ett brev från Jämtlands Läns Länsstyrelse, där de, som de uttrycker det, informerar om skyddsvärda kalkbarrskogar, på vår fastighet, vilket i praktiken innebär dödförklaring av vettigt skogsbruk på fastigheten. Kommer frågan: ”Räcker skogsmarkytan till allt?”

I en artikel lyfter organisationen Företagarna frågan om hur offentlig upphandling kan stimulera det regionala näringslivet

Som Företagarna skriver så är offentlig verksamhet som kommuner och regioner stora upphandlare och därmed väldigt viktiga för näringslivet. Genom offentlig upphandling kan vi förutom att stimulera det regionala näringslivet även driva på för innovation och hållbarhet. Som stor aktör kan vi skapa en marknad för mer miljövänliga och hållbara produkter.

SD vill inte sälja ut Sveaskog

Åsikterna om hur statliga Sveaskogs bestånd ska förvaltas går isär. Medan Miljöpartiet vill totalskydda stora delar av statens skogar föreslår Moderaterna (DN 2 dec.) att 600 000 hektar av bolagets bestånd ska säljas ut för privat bruk. Vår uppfattning är att skogsbruk kombinerat med naturhänsyn är betydligt mer effektivt än totalskydd under de allra flesta svenska förhållanden men frågan är komplex.

Kommunal konkurrens kan försämra Arbetsförmedlingen

Den genomgripande reformeringen av Arbetsförmedlingen ska vara helt klar nästa år. Många delar av reformen är lovvärda, men nu föreslår regeringen att kommuner ska kunna konkurrera med privata leverantörer i Arbetsförmedlingens upphandlingar. Det är ett dåligt förslag.

Förändring kräver utveckling!

Den pandemi vi genomlider gör det tydligt att vi behöver utveckla primärvården för att stå bättre rustade i framtiden. Förändringar i vårt län kräver att vi även utvecklar andra delar inom vårt ansvarsområde.

Sveriges sämsta vägar

I en färsk rapport från Transportföretagen får vi i Jämtland Härjedalen återigen bekräftat att vi har ett vägnät i totalt förfall. Analysen visar att mer än var femte statlig väg i Jämtlands län är i mycket dåligt skick, näst sämst i landet!

Stöder lokala centern varghatet?

Har med intresse följt hatet och den information genom fabler som har skapat ett motstånd mot vargar i landet ,något som på senare tid blivit stött av Centerpartiet med Per Åsling i spetsen i lokala medier.

Riv upp rivningsbesluten i Backe

Läser om rivningsbesluten av 20 lägenheter i Backe. Vad tänker SHB på, om dom tänker över huvud taget alls. Tänker ni utarma och lägga ner Backe helt?

Dags att tänka om när det gäller Nollvisionen!

Man brukar säga att ibland blir ”det bästa till det godas fiende”. Nollvisionen har varit en bra slogan som hjälpt Sverige under en längre tid att minska trafikolyckorna. Idag har Sverige de absolut lägsta dödstalen per fordonskilometer i världen.

Åh f-n, det hade jag ingen aning om!

Vindkraftsindustrin bygger inte för att värna om ”klimatet”. Inte heller för att säkra elförsörjningen till svenska folket och vårt näringsliv.

Sluta förorena Vattudalen flytta upp fiskodlingen på land

Läste att fiskodlingen i Äspnäs vill få tillstånd att öka odling av regnbåge. När en by som tar vatten ur Vattudalen är rädd för föroreningar i vattnet p g a fiskodlingen så borde kommun ställa som krav att odlingen bedrivs landbaserat. Detta borde gälla i fortsättningen i hela kommunen.

Sluta experimentera med våra barn

Det är mycket som står på spel nu. I sann socialistisk anda håller Socialdemokrater över hela landet i rask takt på att förvandla Sveriges skolor till experimentverkstäder där ideologi är viktigare än barns bästa.

Klokt att förlänga viktiga krisåtgärder

Att smittspridningen nu åter tar fart riskerar att drabba företag och jobb både i Jämtland och i hela landet. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder.

Hur ser Trafikverket på syftet med ett remissförfarande?

Efter en omfattande remissrunda, där ALLA (Regionen, alla kommuner, motor- och trafikföretag, samt enskilda bilägare) som berörs har protesterat mot Trafikverkets planerade beslut att sänka hastigheten till 80 på ett antal av länets vägar, framhärdar myndigheten helt tondövt och genomför beslutet. Vad var meningen med remissförfarandet?

Framtiden är här!!

Jag är en av de som vill bo i JLK ekoby. Jag är konstnär och bor i Östersund sen två år tillbaka då jag flyttade tillbaka från storstan efter att bott 40 år i Stockholm.

Riv upp rivningsbesluten i Backe

Läser om rivningsbesluten av 20 lägenheter i Backe. Vad tänker SHB på, om dom tänker över huvud taget alls. Tänker ni utarma och lägga ner Backe helt?

Kommande strandskyddsregler får inte bli ett nytt misslyckande

Det är av största betydelse för många kommuners utveckling att få ökade möjligheter att bygga och bo strandnära. Att kunna bygga nära vattnet i attraktiva lägen kan innebära att utflyttning kan vändas till inflyttning, inte minst i norra Sverige.

Bygg ekobyn nu

Jämtland med Östersund som knytpunkt har så mycket att ge och så många viktiga projekt i rullning.

Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen i Norrland

Coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta att utföra många arbetsuppgifter på distans tack vare digital teknik. En förutsättning är dock tillgång till fiberbredband.

Gör röda vågen grön

Ett tips till Östersunds Kommun för att minska luftföroreningarna i centrala Östersund.

JLU – framtidens boende

Vi lever i en tid fylld av stora utmaningar. Förutom den rådande pandemin fortgår klimatkrisen samtidigt som samhället blir alltmer polariserat. Jamtli Living University (JLU) inger hopp om att lindra framfarten av de två sistnämnda.

Regeringen måste lämna besked om finansieringen av försvaret

I höst kommer riksdagen fatta ett nytt försvarsbeslut som gäller för perioden 2021-2025. Beslutet ska även lägga grunden för en ökad försvarsförmåga efter 2025. Det är bra att det finns en bred enighet kring att stärka försvaret. Problemet är att regeringen inte lämnar besked om den långsiktiga finansieringen.

Låt Landösjön glänsa igen – bort med fiskodlingen 

Det händer fantastiska saker i Offerdal just nu. Byar växer, familjer frodas och folk flyttar hit från när och fjärran. Nybyggarandan och framtidstron är stor – och inte minst upptäcker allt fler vilken rikedom vi har i vår storslagna natur.

Frimodig kyrka står bakom biskop Eva

Det är med förfäran som vi, nomineringsgruppen Frimodig kyrka, tar del av hur stiftsstyrelsen behandlar biskop Eva Nordung Byström. Genom sitt agerande med diffusa anklagelser om oklara samarbetsproblem förbrukar stiftsstyrelsen (med undantag för de två ledamöter som
reserverade sig mot beslutet) snabbt sitt förtroende.

Sverige ska skapa mer – inte skatta mer

Vi bor i ett land där Ikea, Ericsson, Klarna och Spotify har grundats. Den här typen av företag utgör en god grund för att skapa innovationer och nytänkande, men vi kan inte luta oss på gamla meriter om vi vill att framtidsutsikterna också ska förbli goda. Villkoren för att skapa och driva företag måste förbättras.

Östersund förtjänar sin stolthet

Så säger arkitekturkritikern Mark Isitt i sitt radioprogram Stadsinspektionen där han granskar stadsplaneringen i ett antal städer i Sverige. Mer om det längre fram. Hur ska staden Östersund tänka vid planeringen av bostäder?

Inflyttade vill bo i ekoby

Vi är en familj på fyra personer om bott utomlands de senaste 15 åren, men som valt att flytta hem en period för att barnen ska få uppleva Sverige och lära känna sina rötter. Vi sålde allt vi ägde i utlandet för att bygga upp vår dröm – en fastighet med lite mark i Norrland.

Personalen regionens största resurs

Det kan inte ha undgått någon som följt med i lokal media senaste tiden att allt inte står rätt till på Östersunds sjukhus. Omorganiseringar och förändrade avtal har gjort att personalen har börjat fly, de orkar inte längre jobba kvar och är trötta på att behöva slåss för sina arbetsvillkor och tala för döva öron.

Insändare: Istället för att göra om Offerdal till en vindkraftsindustri

För mindre än ett halvår sedan startades Destination Offerdal – ett projekt med syfte att utveckla turistnäringen i regionen och i synnerhet Offerdal genom satsningar på aktivitetsanläggningen Almåsa. Det går med stor framfart tack vare stort engagemang från projektgruppen, privata investerare samt att Krokoms kommun hittills har varit samarbetsvilliga och bemött oss med positivitet.

En bortkastad resa till Östersund och Antikrist på Stadsbussarna

Jag har varit i stan. Jag har varit i stan och gått så fötterna ömmar. Jag hade planerat att åka buss och uträtta ärende på Jamtli och besöka en god vän i Torvalla . Gick dit, uträttade mitt ärende, men tyckte att det skulle bli aningen för drygt att gå tillbaka till centrum, så jag klev ombord på en stadsbuss.

Är kommunens alla utgifter nödvändiga och väl underbyggda?

Öppet brev till den politiska ledningen i Östersunds kommun. Kommunledningen gör ett stort nummer av alla investeringar, som planeras de kommande tre åren. Det är kanske gott och väl. Säkert stämmer det att det finns ett stort underhållsbehov, som nonchalerats av tidigare ledning.

Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

Bräcke kommun är en av landets bryggeri tätaste kommuner om man räknar antal bryggerier per invånare; i kommunen finns tre mikrobryggerier. Förutom att vara en viktig del av det lokala näringslivet, har de tillsammans med bland annat ost- och glassproducenter bidragit till att göra vår bygd känd långt utanför kommunens gränser.

Kören på Stortorget har tystnat!

1994 tog jag initiativ till att kören på Stortorget skulle ”börja sjunga”. I min roll som kommunstyrelseordförande hade jag ofta samtal med personer som var aktiva inom centrumhandeln och som började dagen med kaffe på Wedemarks – där föddes idén om att kören skulle ”börja sjunga”.

Varumärket Jämtland blåser bort!

Vattenfall vill exploatera Jämtland med sin vindkraftsindustri. Enligt Vallstarua Energis uppgifter i Östersundsposten, blir den storleksmässigt 16 ggr större än Oldens vindetablering mitt i fjällvärlden.

Debatt: Satsa på kulturarvet

Under kriser kan man finna lärdomar i vår historia. Det som tidigare generationer genomlevt kan hjälpa oss och framtida generationer. Förhållandet till vårt kulturarv och historia under kris avslöjas av våra prioriteringar, vad som ska räddas och hur vi ska gå framåt. Vi föreslår nu en massiv satsning på kulturarvet.

Bygg vindkraft på Frösön, Skansen och Åreskutan!

Känner du dig provocerad av rubriken, och att högerarmen liksom börjar rycka av kampvilja? Bra i så fall. Då är vi på ungefär på samma våglängd och kan förhoppningsvis mötas i nedanstående logik.

Debatt: Den militära hotbilden kan inte läsas på Youtube

Ledarartiklarna i Jämtlands tidning är oftast spänstiga i sin karaktär och innehåller inte sällan en hel del klokskap om viktiga samhällsfrågor. Men nu är kanske inte säkerhetspolitik Ralph Rentzsch:s starkaste sida, så kanske han skulle ägnat den senaste ledaren åt ett annat ämne i stället.

Debatt: Vårt minne av Alliansen eller Papphammar i Monismanien

NU SKA JAG berätta en historia. Den handlar om hur jag tror att det gick till i maktens korridorer när man lade fram förslaget som innebär att man vänder livet upp och ner för flera hundra elever samt deras familjer, frångår kommunens egna riktlinjer och näppeligen tar någon större hänsyn till den lagstadgade Barnkonventionen.

Debattinlägg från Olof Ekerlid, kanalchef P4 Jämtland

Den här veckan har P4 Jämtland sänt direkt från Svenstavik, Rödön, Bakvattnet och Järpen. Och det är bara tisdag eftermiddag när jag skriver det här. Förra veckan var vi på plats i bland annat Rönnöfors, Gimån, Hölje och Hackås. Och vi hade röster i radion från både Beirut och Rossön. Så låter det dag efter dag och vecka efter vecka på P4 Jämtland – vi är på plats i alla länets kommuner och vi har nyheter från alla länets kommuner.

  • Annonser