LEDARE

Kärnkraft som energilösning - ingen strålande idé

Säg adjö till massturism – hallå till fortsatta videokonferenser.

I en insändare i detta nummer lyfter Sten Bredberg fram kärnkraft som en lösning på det elbehov vi har i framtiden.

Det tror jag inte på! Inte bara för att det skapar ytterligare miljöproblem som vi skjuter över på framtida generationer i tusentals år utan främst för att det blir för dyrt.

Kraftbolagen vill inte bygga ny kärnkraft för att det inte lönar sig.

Och det utan att vi ens funderat på miljöproblem kring brytning av uran och slutförvaring!

FN:s klimatpanel IPCC kom med en rapport igår. Det var ingen rolig läsning och konklusionen är att drastiska åtgärder måste vidtas omgående!

Något som skulle innebära stopp för utvinning av kol, olja och gas. Samt totalstopp för all verksamhet som är beroende av fossila bränslen.

I förra veckans ledare förutsåg jag att tillståndsprocesserna för vindkraft etableringar och gruvetableringar kommer att förenklas kraftigt.

Det är naturligtvis ogörligt att en planerad satsning på vindkraft som den i Moskogen i Åre ska kunna förhalas år efter år i ett läge när vår fossilfria energiproduktion måste öka explosionsartat.

Det dessutom i en kommun där olika liftanläggningar och turistboenden bara kan beskrivas som extremt energikrävande och miljöpåkännande.

Nu ska jag damma av kristallkulan och göra ytterligare förutsägelser.

Vi har skrivit mycket om Örndalen, en satsning på utbyggd vintersport i Härjedalen.

Där förutser jag totalt stopp inom några år för den typen av etableringar i Sverige.

Och det inte utifrån att några örnar lokalt påverkas utan därför att man gör en total miljöberäkning av vilken miljöbelastning en sådan anläggning innebär.

Och då räknar man även in persontransporter till och från!

Utifrån det tror jag också att vi kan se ett snabbt slut på massturism som bygger på billiga resor och boenden.

Jag ska faktiskt gå så långt att jag säger att vi i en framtid kommer att se tillbaka på restriktionerna under pandemin som en lycklig tid.

Jag skulle bli förvånad om inte alla i en framtid inte allt för långt bort förses med digitala individuella miljöpass.

Tekniken finns redan och jag skulle tro att kontrollstaten Kina blir först ut.

Vi får alla en kvot på vår årliga miljöbelastning. Gäller inte bara transporter utan uppvärmning av bostad, matinköp etc.

Cyklar vi till jobbet, åker kollektivt och käkar sallad kan vi spara ihop till miljöbelastningen som en resa till Mallorca innebär!

Vi kommer att se en förändring av samhället som blir mer omvälvande än när bilen ersatte hästen och snabba fartyg, flyg och tåg öppnade världen.

Vem behöver bensinstationer och bilverkstäder inom en snar framtid?

Vi får vänja oss vid videokonferenser i stället för arbetsresor.

Alla företag får också räkna med att få en miljöbelastningskvot som inte får överskridas.

Och naturligtvis får vi en marknad där man kan köpa och sälja kvotutrymme som ej använts!

Vad händer i länder som Ryssland vars ekonomi är till stor del beroende på olje och gasexport när efterfrågan kraftigt minskar?

Vi lever i en tid med stora förändringar.

Och det kommer att ge stora utslag även i vårt län.

Powered by Labrador CMS