Markägarna och företagarna Jan-Anders Jarebrand och Bengt-Johnny Johansson är positivt inställda till en vindkraftsetablering utanför Kälarne. “Vi behöver grön energi”, säger Bengt-Johnny Johansson. FOTO: Privat.
Markägarna och företagarna Jan-Anders Jarebrand och Bengt-Johnny Johansson är positivt inställda till en vindkraftsetablering utanför Kälarne. “Vi behöver grön energi”, säger Bengt-Johnny Johansson. FOTO: Privat.

Lokala företagare positivt inställda till vindkraftsetablering utanför Kälarne: “Behöver grön energi”

Allt fler vindkraftsparker etableras i länet och rör upp känslor. Protester har också förekommit mot Jämtvinds projekt utanför Kälarne. Men alla är inte negativt inställda.

Publicerad

– Vi behöver grön el, så enkelt är det, säger Bengt-Johnny Johansson, som driver Jämtlands Vingård tillsammans med brorsan Jan-Anders Jarebrand.

Planerna på en vindkraftpark i byarna Övsjö, Gastsjö och Västanede har funnits i mer än tio års tid. Projektet lades på is när en stor kinesisk partner drog sig ur men nu har Jämtvind återvänt med en ny ansökan, den här gången genom dotterbolaget Kusberget AB.

Bolaget vill sätta upp totalt 17 vindsnurror kring byarna, som alla ligger på någon mils avstånd utanför Kälarne.

Boende har tidigare protesterat mot bygget, men mark- och miljödomstolen har ansett att deras fastigheter ligger för långt ifrån snurrorna för att det ska utgöra ett problem.

Men det finns också boende som ser etableringen som något positivt. Markägarna och företagarna Bengt-Johnny Johansson och Jan-Anders Jarebrand är två av dem. De driver Jämtlands Vingård och Örtagård-Öst i Öster Övsjö.

– Vi jobbar med skogen och lever också på skogen, så vi vill ju samtidigt vara klimataktivister. Vi tänker ju på miljön i framtiden och det är grön el vi måste ha, säger Bengt-Johnny Johansson, som efterlyser en djupare debatt kring vindkraftsetableringar i länet.

– Det blir många reportage där folk bara får stå och säga att de är emot. Men de får aldrig någon fråga om vad de vill ha istället. Som jag ser det så är det grön el som är vägen framåt, säger han.

Kärnkraft är till exempel ingen väg framåt anser du?

– Kärnkraft är grön energi, inget snack om det. Men där har du ju andra risker. Skulle det gå snett där så går det riktigt, riktigt snett, säger han.

Bengt-Johnny Johansson anser också att det allt för ofta bara är en sida som får göra sig hörd i vindkraftsfrågan.

– Framför allt undrar jag vad de är emot. Det framkommer sällan. Är det en avundsjuka gentemot markägarna för att de får ersättning?

Det som ofta framkommer är ju att man anser att livskvalitén försämras, och att det blir svårt att jobba för ökad inflyttning. Du håller inte med?

– Nej, jag vet inte om jag gör det. Jag tror att det där kommer att vända.

Jag tror att man i framtiden kommer att se vindkraftverken som något positivt när man ser dem, för att man vet att här produceras grön el.

Du är inte orolig för ljud- och ljusstörningar? Det är ju ett vanligt klagomål från boende.

– Nej, det har varit så mycket mätningar kring det så jag tror inte att det ska vara något bekymmer, säger han.

Vindkraftverken utanför Kälarne skulle vara lite drygt 220 meter höga, och bolaget har också ansökt om att bygga en helt ny vägsträcka på åtta kilometer för att ge plats åt de stora transporterna.

För att ro projektet i hamn har bolaget tecknat ett nyttjanderättsavtal med 15 fastighetsägare – samtliga är privatpersoner.

Vindkraftparken skulle, med vägbyggen och kringbyggnader, breda ut sig över 19 hektar.

Bolaget medger att både friluftsliv och turism skulle påverkas negativt av vindkraftsbygget, men menar att området är så sparsamt besökt att det är av mindre betydelse.

Powered by Labrador CMS