Henrik Haller, forskare vid Mittuniversitetet på institutionen för ekoteknik och hållbart byggande säger att stadsnära odling kan vara en del i ett mer hållbart samhälle. Foto: Mittuniversitetet
Henrik Haller, forskare vid Mittuniversitetet på institutionen för ekoteknik och hållbart byggande säger att stadsnära odling kan vara en del i ett mer hållbart samhälle. Foto: Mittuniversitetet

Ny studie ska utreda stadsodlingar i Östersund

ÖSTERSUND (JT) Potentialen för stadsodlingar ska utredas i Östersund, Härnösand, Södertälje och Lund. Målet med studien är att se hur stadsodlingar kan utvecklas och vara till stöd för Sveriges framtida livsmedelsproduktion.

Publicerad

Forskningsprojektet har fått drygt sju miljoner kronor från Formas och kommer pågå under fyra år. Under den tiden kommer forskarna genomföra intervjuer med beslutsfattare och personer som är engagerade i lokala stadsodlingar. Även GIS-kartläggningar och kvantitativa bedömningar av markdata kommer genomföras. Projektet kopplas till regeringens livsmedelsstrategi för perioden 2020 - 2030 men i den strategin finns inte stadsodlingar beskrivna. Henrik Haller, forskare vid Mittuniversitetet på institutionen för ekoteknik och hållbart byggande berättar om forskningen.

– Vi förutsätter att det är en god idé med stadsodlingar och om fyra år har vi ett material som kommer vara till nytta för beslutsfattare. Vi menar att odlingarna skulle kunna utgöra en del i arbetet att uppnå målsättningarna i regeringens livsmedelsstrategi och samtidigt bidra till mer hållbara städer och samhällen i Sverige, säger Henrik Haller.

Henrik säger att intervjuerna med engagerade inom stadsodlingar kommer göras för att se om de upplevt att det funnits några hinder för dem och vad som hjälpt dem komma i gång med odlingarna. Han berättar att det finns ett antal andra positiva aspekter som potentiellt skulle kunna visa sig under forskningens gång.

– Via intervjuerna med de som driver projekt inom stadsodling ska vi kartlägga hinder och möjligheter för odlingarna. Det finns många aspekter vi tror är positiva med stadsodlingar. De sociala aspekterna med att föra folk närmare varandra och överbrygga klyftor mellan personer men även att skapa mer mat på mindre yta. Dessutom skulle det röra sig om extremt närproducerad mat vilket minskar fraktkostnader, säger Henrik Haller.

Powered by Labrador CMS