JLU - framtidens boende

Vi lever i en tid fylld av stora utmaningar. Förutom den rådande pandemin fortgår klimatkrisen samtidigt som samhället blir alltmer polariserat. Jamtli Living University (JLU) inger hopp om att lindra framfarten av de två sistnämnda.

Publicerad

Projektet JLU har som mål att öka självförsörjningsgraden hos de boende, minska miljöbelastningen från såväl bygget som det efterföljande liv som ska levas där samt verka för social hållbarhet. Knutpunkterna med de globala hållbarhetsmålen, från Agenda 2030, som Sverige skrivit under på är många, inte främst Mål nr. 11 Hållbara städer och samhällen och Mål nr. 13 Bekämpa klimatförändringarna.

I regeringens proposition om genomförandet av Agenda 2030 (2019/2020:188) pekar regeringen på det ansvar kommuner och regioner har när det kommer till att verkställa målen på nationell nivå. Samtidigt har Östersunds kommun själva i sin klimatstrategi 2019-2023 ett övergripande mål om att kommunens hållbarhetsarbete ska bidra till att uppfylla de globala målen. JLU är ett utmärkt sätt att gå från skrift till handling när det kommer till att nå dessa mål samtidigt som flera mervärden för kommunen kommer på köpet. Att inte ta vara på möjligheten och utveckla projektet JLU i vår kommun skulle kännas bakåtsträvande.

Som studenter vid Mittuniversitetet där många av oss läser miljövetenskap har vi deltagit i processen bakom JLU genom workshops och möten med stort intresse. JLU är ett attraktivt och modernt boende som är tilltalande på många plan. Det är så mycket mer än ett bostadsprojekt. Det är en vision om en plats där de boende och naturen runt omkring kommer först. Det har även en kollektiv prägel som är otroligt viktig. Om vi ska ha någon chans att nå de globala målen krävs många olika pusselbitar. Vi behöver dela på resurser och vi behöver minska vårt fotavtryck. Bilpoolen som planeras är ett utmärkt exempel på det. Det är också en unik möjlighet att odla i lite större skala och samtidigt bo i lägenhet. Att dela på saker och ting och hjälpas åt kommer att öka gemenskapen och öppnar upp för möjligheter som annars skulle vara svåra att få till rent praktiskt, exempelvis att kunna ha djur.

Just den sociala hållbarheten är en annan viktig pusselbit som är en grundpelare i JLU-projektet. Vi behöver boendeformer där vi kan möta varandra. JLU har som ambition att samla människor från olika socioekonomiska bakgrunder och från olika generationer. Detta är en viktig del av konceptet och en av de främsta anledningarna till att projektet är intressant och viktigt.

Slutligen vill vi även belysa det faktum att JLU kan bidra till att förstärka bilden av Östersund som en attraktiv kommun. Detta är positivt för att locka till sig potentiella nya invånare men ekobyn kan även fungera som inspiration för andra kommuner runt om i Sverige. Vi ska heller inte glömma bort den uppenbara fördelen med att vi som redan bor här kan fortsätta trivas eller rent utav trivas ännu bättre.

För oss är JLU framtidens boende. Låt oss ta chansen och sätta Östersund på kartan och visa att vi menar allvar med att uppnå de globala målen och bidra till en hållbar framtid!

Anja Eliasson   Andrea Athlöf  Alexandra Jarl  Elena Paschali  Fanny Näslund  Johanna Björkman   Josefin Salomonsson   Lea Kremp  Linn Hedström  Lucie Johanisová  Markus Sellström   Wout Desloovere  Vågen Zero Waste Butik  

Powered by Labrador CMS