Jämtlands Väl Bräckes Valprogram

Ger ni ert förtroende till Jämtlands Väl Bräcke i höstens val, så ger ni er röst till ett lokalt förankrat oberoende parti utan partipiska från moderpartier i Stockholm.

Vi tar ansvar för Bräcke kommuns ekonomi, därför tror vi inte riktigt på ansökan till kommundelegationen.

Varför tror vi inte på det?

Om tanken på din bil läker, fyller du då på tanken utan att laga hålet?

Vi i Jämtlands Väl Bräcke anser att det spelar ingen roll hur mycket pengar vi får från kommundelegationen, pengarna läcker fortfarande ut, eftersom vi inte täpper till läckan.

Så länge som våra skattepengar felprioriteras och de behandlas som om de inte är våra, så kommer de att flöda ut ur Bräcke kommun.

Vi i Jämtlands Väl Bräcke kommer att prioritera kärnverksamheterna i första hand, och i vår framtid river vi inga fastigheter eller lägger ner skolor. För vart ska de som vill flytta hit bo? och vart ska de gå i skola?

I vår kommun Bräcke, bor det år 2030 minst 7000 personer. För nuvarande är det ca 6200 på en yta likt Blekinge, där upp till 75% bor utanför tätorterna.

Vi i Jämtlands Väl Bräcke vill erbjuda boende i pendlaravstånd från Östersund, eftersom vi i Bräcke kommun har ren luft och friskt vatten i en nästan orörd natur.

I Bräcke kommun år 2030 när vi i Jämtlands Väl Bräcke har fått styra, så har vi ett näringsliv känt för sitt goda mathantverk, där vi utvecklar det vi odlar och naturens eget skafferi till utsökta produkter. All kommunal verksamhet har mat från våra egna livsmedelsproducenter, odlat och förädlat inom Bräcke kommun.

Vi har en barnomsorg och skola med elevens bästa i första hand. Här är det inte stora skolor där vi tränger ihop barnen för att spara på lärartjänster och lokalhyror. Här är det skolor där barnen får en trygg miljö med duktiga lärare som är lärare och inte administratörer. Barnomsorgen är anpassad efter arbetstiderna för våra invånare, så att även nattarbetare och skiftarbetare får barnomsorg.

Vi har simbassänger i våra tätorter, där vi erbjuder simundervisning till alla. Vi i Jämtlands Väl Bräcke vill inte spara på simundervisningen och på så vis öka drunkningsfrekvensen, utan vi vill att alla ska ha möjligheten till att lära sig simma.

Vi har en utbyggd kollektivtrafik som ger pendlarmöjligheter i hela kommunen, där alla större tätorter har en järnvägsstation.

Vi har ett väl fungerande ”Byvärn” i väntan på blåljusmyndighet, där Räddningstjänsten stationer har personalreserver i ”Byvärnen” utspridda i kommunen med 3 mils avstånd. Vi i Jämtlands Väl Bräcke värnar alla i Bräcke kommun, och att hjälpen skall vara nära vid olycka, brand och våld.

Vi har infört det vi kallar ”Returen” på våra återvinningscentraler, där de som hamnat utanför arbetsmarknaden reparerar det andra kastat. Vi har minskat all avfallshantering till det minimala, och det vi får över tar vi hand om själva.

Och när du blir gammal och har tjänat vårt samhälle får du en äldreomsorg som följer Socialstyrelsens riktlinjer och regler, och du får ett värdigt liv på ålderns höst.

Vi i Jämtlands Väl Bräcke vill att du som invånare i Bräcke kommun ska leva gott, och det kan vi göra genom utökad Härproduktion som ger en stärkt Härekonomi och på så vis en bättre VÄLfärd.

 Så om ni ger oss ert förtroende i höstens val, så kommer vi att göra det bästa för Bräcke kommun och dess invånare.

Jämtlands Väl Bräcke

Christer Olsson 

Powered by Labrador CMS