IOGT: Glädjande att unga dricker mindre

Glädjande är att trenden med ett minskat ungdomsdrickande håller i sig. En strävan efter frihet, självständigt tänkande och viljan att ta hand om sin egen hälsa kan vara en del av svaren.

Barnen i fokus

Det är Folknykterhetens vecka och temat för 2022 är att sätta barns situation i fokus och lyfta viktiga frågor inför kommande val:

  • Barn har rätt till en uppväxt fri från missbruk

  • Alla som lider av beroende ska få hjälp

  • Unga ska ha rätt att slippa ”alkoholtjat” från alkoholföretag

IOGT-NTO har alltid varit en viktig röst för de unga då vi alltid sätter barnen i första rummet. Vi värnar om de skyddsfaktorer i samhället som är avgörande för det uppväxande släktet. Skola, idrott, fritid och vuxnas ansvar är otroligt viktiga faktorer som måste samverka för barnens bästa.

Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor. Skolan behöver vara en trygg miljö med goda strukturer för att följa upp och hjälpa alla barn att nå inlärningsmålen. Skolan är en viktig arena för att upptäcka barn som har en utsatt hemsituation och hänvisa till olika former av stödverksamhet. Samverkan mellan skola, elevhälsa och socialtjänst behöver utvecklas.

Yrkesgrupper som möter barn och unga behöver ha grundläggande kunskaper om barn i missbruksmiljö. Detta för att känna sig trygga med att möta barnens behov, men också för att bli bättre på att upptäcka och göra orosanmälningar om man känner sig orolig över att ett barn far illa. Kommuner och regioner kan lära sig mycket av att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra.

Idrotten är ett andrum och en trygghet för många unga. Idrott och alkohol hör verkligen inte ihop. Så länge det finns barn med, måste vuxna vara nyktra om det skulle hända något och vara goda förebilder, både inom idrotten och i alla andra sammanhang. Idrottsverksamhet kan bli en superkraft för de barn som behöver det allra mest, om alla tar sitt ansvar.

Alkoholföretagen och mediabranschen måste också ansvara för sin beskärda del. Reklam, tv-serier, influencers måste sluta med glamouriseringen av alkohol. ”Alkoholbefriat” har ju faktiskt blivit ett modeord som fler och fler anammar, och här borde branschen hänga på.

Glädjande är att trenden med ett minskat ungdomsdrickande håller i sig. En strävan efter frihet, självständigt tänkande och viljan att ta hand om sin egen hälsa kan vara en del av svaren.

Ebba 24 år säger: ”Jag ser inte vitsen med att frivilligt göra sig mindre skärpt, jag värderar ett skarpt sinne. Därför avstår jag alkohol. Tänk igenom dina värderingar du också!” Vi håller med. Gör du?

IOGT-NTO Distrikt Mitt

Olle Häggström

Rose-Marie Byström

Powered by Labrador CMS